Lär känna våra rektorer – Marie

Rektor för två förskolor i Vårby gård

I dag lär vi känna Marie Lundqvist som är rektor på två av Dibbers förskolor i Vårby gård (Huddinge kommun) som heter Dibber Myran förskola och Dibber Lill-Myran förskola.

Berätta ditt namn, lite om din bakgrund och vad du arbetar med.

Jag heter Marie Lundqvist och är uppvuxen i området, jag har till och med själv gått på Myrans förskola som liten. Redan 1987 (för 33 år sedan) började jag arbeta på Myran vid 18-års ålder. Nu har jag arbetat som rektor på Myrornas förskolor i ca 10 år.

Hur är det att arbeta på dina förskolor nu när de är Dibberförskolor?

Det har varit spännande för jag har varit med under resan att bli från Helianthus till att nu vara Dibber. Jag har valt att stanna kvar och arbeta för Dibber förskolor då jag känner att det vi alla arbetar för i Dibber är att få alla barn varje dag att känna sig värdefulla och unika. I samarbete med Ledningsgruppen, mina kollegor och alla medarbetare ute på våra förskolor så ger vi alla barn rätt förutsättningar att lyckas i sin fortsatta utveckling och sitt lärande.

Jag har varit med under ägarbytet och har valt att arbeta kvar i Dibber. Jag möts varje dag av mina medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag med våra barn i Vårby. Ett stort engagemang, delaktighet och samarbete utvecklar våra verksamheter varje dag och det är något jag som rektor känner mig oerhört stolt över.

Varför tycker du att man ska välja Dibber förskolor till sitt/sina barn?

Dibber värnar om barns rätt och allas lika värde vilket är en viktig start i livet. Dibber arbetar med visionen – vi får världens viktigaste värden att växa. Vi har en god service och hjälper gärna till. Vi arbetar utifrån läroplanen med stöd av Dibbers pedagogiska koncept och erbjuder en trygg och bra verksamhet för alla barn och en förskola där det är tryggt och lätt att vara förälder.

Vad tror du är viktigt med en förskola ur barnens perspektiv?

Det ska vara en förskola där man har roligt, får utforska, undersöka och pröva nya saker. En förskola där alla får/ska känna sig värdefulla både vuxna och barn. En förskola med en tillåtande miljö där man får bli den bästa variationen av sig själv.

Vad är viktigt ur VH perspektiv?

Att det är en förskola där det är lätt att vara förälder. En förskola som är lyhörd, tillmötesgående, förstående med god service och gör det absolut bästa för varje barn. En förskola som har en inbjudande lärmiljö med mångfalld av material som är anpassad för alla barn både inne och ute.