Söka förskola i Nyköpings kommun

Oavsett var du bor i landet har ditt barn rätt till en förskoleplats från ett års ålder, men Sveriges kommuner har lite olika regler och rutiner kring ansökningar och kötider. Här tittar vi närmare på vad som gäller i Nyköpings kommun.

Ansöka om en plats till en Dibberförskola i Nyköping

Observera att Dibber har en egen kö i Nyköping så för att ansöka till en förskola inom Dibber:
1. Gå till den förskola du är intresserad av (här kan du sortera efter kommun, eller se lista längst ner på denna sida)
2. Klicka på knappen ”Ansök till oss”
3. Fyll i dina uppgifter

Om du vill ha hjälp med ansökan så kan du kontakta rektor på den förskola du är intresserad av.

Ansök om förskoleplats i Nyköping kommun – steg-för-steg

I Nyköpings kommun har du möjlighet att ansöka om förskoleplats sex månader innan ditt önskade startdatum, men ködatum blir tidigast fyra månader innan starten. Fyra månader är också den kötid som krävs för att ditt barn ska innefattas av kommunens platsgaranti.

  1. Hitta rätt förskola: Steg ett är förstås att reda ut vilka förskolor du tror är bäst för ditt barn. Oavsett vilken eller vilka förskolor du bestämmer dig för att ansöka till är det viktigt att vara ute i god tid för att ha så goda chanser som möjligt att få önskad plats.  
  2. Ansök: För att ansöka om placering på en kommunal förskola använder du kommunens e-tjänst för ändamålet. Här kan du också tacka ja eller nej, ansöka om byte av förskoleplats eller säga upp en plats. För att söka plats på en fristående förskola kontaktar du istället förskolan direkt (du kan ansöka online till Dibbers förskolor i Nyköping via länk nedan).
  3. Tacka ja eller nej till placering: När du erbjuds en förskoleplats behöver du tacka ja eller nej till erbjudandet. Erbjudandet räknas som att kommunen har uppfyllt platsgarantin, så om du tackar nej måste du göra en ny ansökan.
  4. Lämna in schema: Det är i första hand vårdnadshavarnas arbets- eller studietider som avgör under vilka tider barnet får vara i förskolan. Ett nytt eller ändrat schema måste kommuniceras med verksamheten med minst två dygns framförhållning.
  5. Lämna inkomstuppgifter: Vårdnadshavarnas samlade bruttoinkomst avgör om ni betalar maxtaxa eller en lägre avgift. Inkomstuppgifterna uppdateras inte automatiskt, så du måste själv hålla dem aktuella via kommunens e-tjänst.

Du som inte är folkbokförd i Nyköpings har också möjlighet att ansöka om plats i kommunen. Information om att söka till en kommunal förskola hittar du här, och vill du söka till en fristående verksamhet kontaktar du denna direkt.

Turordningsregler för förskoleplacering i Nyköping

Turordningen i Nyköpings kommuns förskolekö baseras delvis på lokala regler, men till största delen är det skollagen som reglerar vilka barn som kan få förtur. Barn med särskilda behov av stöd ska exempelvis erbjudas en plats så snart det är möjligt och kan då prioriteras före andra barn. I övrigt gäller följande turordningsregler:

  • Garantidatum – Kommunen är skyldig att erbjuda plats inom fyra månader från ansökningsdatumet.
  • Syskonförtur – När ett äldre syskon redan har plats på samma förskola prioriteras yngre barn i samma familj.
  • Närhetsprincipen – Barn som bor i en förskolas närområde prioriteras före barn som bor längre bort.

Dessutom har barn som är folkbokförda i Nyköping förtur till plats framför barn som bor i annan kommun.

Vad händer vid föräldraledighet eller arbetslöshet?

När du är aktivt arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen har ditt barn rätt att vara i förskolan 20 timmar i veckan under skolans läsår. I kommunala verksamheter innebär det tisdag–fredag från kl. 09.00–14.00.

Efter ett syskons födelse (eller när ett adoptivbarn tagits emot i hemmet) behåller barnet sin ordinarie plats i en månad. Därefter räknas vårdnadshavaren som föräldraledig och tiden sänks till 20 timmar/vecka på förskolan. Under skolans lov förkortas tiden till 15 timmar/vecka på förskolan istället för 20 timmar.

Dibbers förskolor i Nyköpings kommun

Om du letar efter rätt förskola åt ditt barn i Nyköping är du varmt välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. Klicka på ”Läs mer” så hittar du mer information om de individuella förskolorna samt kontaktuppgifter och ansökningsformulär.