Möt Alexandra, pedagog på Montessoriförskolan Fröhuset

Berätta lite om dig själv

Mitt namn är Alexandra Degerfeldt, men jag kallas för Sassa, och jag arbetar på Montessoriförskolan Fröhuset. Här har jag varit i 4 år, först på vår småbarnsavdelning, men sedan maj i år på vår 3-5 års avdelning. Jag har arbetat inom förskoleverksamhet i ca 10 år och är utbildad barnskötare samt Montessorilärare för åldrarna 0-6 år.

Jag bor i en villa strax utanför Helsingborg tillsammans med min man och våra tre barn, min äldsta dotter är 9 år, min son 7 och min yngsta flicka på 3 1/2. Vi har också en katt som heter Leia och är 4 år, hon är min äldsta dotters ögonsten och det är helt ömsesidigt! På fritiden tränar jag gärna på gym och löper med härlig musik i öronen ☺️ Fixar också gärna hemma, både inomhus och i trädgården. Även fotboll är ett stort intresse, jag spelade under hela min uppväxt men nu nöjer jag mig med att se det på tv, eller såklart gärna live på plats!

Varför väljer du att arbeta på Dibber?

Vi arbetar ju efter Dibbers vision ”vi får världens viktigaste värden att växa”, något som för mig innebär att se varje barn, varje dag. Att möta varje individ på deras nivå och hjälpa dem att utvecklas efter deras förmågor. Montessoripedagogiken är också något jag och resten av mina kollegor brinner starkt för och vi arbetar helt efter Maria Montessoris pedagogik, tillsammans med läroplanen för förskolan. Vår lärmiljö är väl förberedd och uppdelad i olika ämnen, tex. språk, matematik, praktiskt, sensoriskt osv. Materialet är noga utvalt och går från konkret till abstrakt. Detta gör att varje barn kan arbeta med vad de vill och vi pedagoger är där för att locka barnen till nya utmaningar. 

Personligen är det också ett företag som jag, i min yrkesroll, kan växa och utvecklas i. 

Berätta hur det är att arbeta på Dibber Fröhuset Montessoriförskola!

Att arbeta på Fröhuset är otroligt givande. Att vi är en liten enhet med två avdelningar (en 1-3 och en 3-5 år) gör att vi har ett nära samarbete och att man lär känna alla barnen. Övergången mellan småbarn till 3-5 blir inte så stort, då pedagoger/barn/vårdnadshavare är väl kända med varandra.

Vad tycker du är viktigt när man ska välja förskola för sitt barn/sina barn?

När man ska välja förskola till sitt barn tycker jag det är viktigt att se hur förskolan jobbar, har de t.ex någon speciell pedagogik. Att göra ett besök och se på lärmiljön både inne och ute. Att man träffar en pedagog som berättar om verksamheten, då får man en bra bild av hur förskolan fungerar.