Skolval 2022

Att välja förskoleklass och grundskola eller grundsärskola

Vilket ansvar har var och en och vilka regler gäller vid val av skola

Är kommunen skyldig att ordna en plats?

Har vårdnadshavaren rätt att välja skola?

Vad avgör om jag får en plats?

När får man svar i skolvalet?

Hur går placeringen till?

Närhetsprincipen?

Hur vet man att det är studiero?

Vad händer om det inte finns plats för mitt barn?

Måste båda vårdnadshavarna skriva under?

Vad innebär syskonförtur?

Får skolor använda färdighetsprov vid antagning och urval?

Vad gäller om man vill välja en fristående skola?