Intervju Långvinkeln och Fyrklövern

Lär känna Monika Hernborg-Charlin!

Någonting personligt: Jag älskar konst, färg och form och tillbringar mycket ledig tid vid mitt målarstaffli.

Har arbetat tidigare: Jag har haft ett övergripande ansvar för många skolor och förskolor tidigare i kommunal regi. Jag har också arbetat en hel del med allt från att bygga varumärken, ledarskapsutveckling och att skapa lärmiljöer som signalerar att den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön är begrepp som hänger ihop med riktigt bra skolor.

Arbetar på denna skola nu: Idag är jag stolt rektor på Långvinkeln Dibber och Fyrklövern Dibber.

Har ni något projekt eller någonting aktuellt som händer just nu på din skola? Berätta: På Fyrklövern har vi påbörjat arbetet med att ta fritidshemssatsningen till ytterligare en nivå. På Långvinkeln arbetar vi fram en modell för ett effektivare elevhälsoteam. Elevhälsa 2.0. Tillsammans arbetar skolorna med feedback och att arbeta tillitsbaserat, något vi tror gagnar eleverna och deras sociala lärmiljö.

Berätta om vad du är extra stolt över på din skola: Min personal. Deras nyfikenhet och hur de ställer upp för mig och för varandra.

Varför tycker du att man ska välja din skola för sitt barn? Långvinkeln är den lilla skolan med eleven i centrum. På Långvinkeln så syns alla elever och här får man ta plats. För att stödja eleverna finns utbildade lärare och pedagoger, specialpedagoger. Här fattas inget, vilket är helt fantastiskt.

Fyrklövern ska man välja för att det är en liten skola som drivs av att hela tiden vilja utvecklas och bli ännu lite bättre. Skolan har lite av en musikprofil och musik har ju visat sig gynna många olika delar av inlärningen.

Vad tror du är viktigt med en skola ur elevernas perspektiv? Elever är ofta uppmärksamma på om de som arbetar i skolan verkligen vill vara där. Vi ska vara nyfikna, förändringsbenägna, kommunikativa och inspirerande – sånt smittar av sig.

Vad tror du är viktigt med en skola ur en vårdnadshavares perspektiv?: Att skolan är lyhörd på vad vårdnadshavaren vet om sitt barn och att vi skapar förtroendefulla relationer med varandra. Annars som ovan, det som är viktigt för barnen är också viktigt för deras vårdnadshavare.

Vad drömmer du om, vilken vision har du, när det gäller din skola specifikt och/eller skola i Sverige i stort? Jag tänker att svensk skola är Sveriges nästa stora exportvara. Vi har goda kunskapsresultat och är världens mest kreativa folk – det är resultatet av idogt arbete och att värna om viktiga värden. Alltid.