Söka förskola i Tyresö kommun

Från och med ditt barns ettårsdag är din kommun skyldig att erbjuda en förskoleplats under den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Det är emellertid inget som sker med automatik, utan det är viktigt att ansöka i god tid för att platsgarantin ska gälla. I Tyresö kommun behöver du ansöka minst tre månader innan ditt barn behöver en plats.

Förutom kommunernas olika skyldigheter enligt skollagen är det upp till den individuella kommunen att skapa regler och rutiner, som därför kan variera en hel del. Här tittar vi närmare på vad som gäller för dig som bor i Tyresö.

Ansök om förskoleplats i Tyresö – steg-för-steg

I Tyresö kommun kan du ansöka till både fristående och kommunala förskolor via kommunens e-tjänster:

  • Välj upp till tre förskolor: Ett första steg är att ta reda på vilken eller vilka förskolor du bedömer är bäst för ditt barn och er familjesituation. Du kan söka plats på upp till tre olika alternativ, varav ett måste vara en kommunal verksamhet.
  • Ansök i E-tjänstportalen: Det enklaste sättet att ansöka är via Tyresö kommuns e-tjänster för förskola och skola. Ditt barns ködatum blir det datum då ansökan lämnas in och du kan som tidigast ansöka tre månader efter barnets födelse. För att vara garanterad en förskoleplats på önskat startdatum ska ansökan också inkomma senast tre månader innan du behöver platsen. Tänk på att om du gör ändringar eller lägger till nya val i din ansökan ändras också ditt ansökningsdatum.
  • Lämna inkomstuppgifter: I Sverige baseras barnomsorgsavgifterna alltid på vårdnadshavarnas bruttoinkomst, upp till en viss gräns (maxtaxa). För att få rätt till en lägre avgift än maxtaxan måste du och eventuell annan vårdnadshavare lämna in inkomstuppgifter till kommunen. Läs mer om avgifterna i Tyresö här.
  • Planera för inskolningsperioden: När förskolestarten närmar sig behöver du också komma ihåg att sätta av tid för inskolningen. Inskolningsperioden är till för att låta ditt barn utforska den nya miljön i sin egen takt och varar vanligen i mellan en och två veckor. En vårdnadshavare deltar inledningsvis och måste finnas tillgänglig under hela perioden.

Turordningsregler för förskoleplacering i Tyresö

Vissa turordningsregler har sin grund i skollagen, medan andra kan bestämmas av kommunen. Fristående förskolor har egna riktlinjer och turordningsregler, men för kommunala förskolor i Tyresö gäller följande:

  1. Barn med behov av särskilt stöd har förtur till förskoleplats.
  2. Syskonförtur för barn som redan har ett äldre syskon i samma verksamhet.
  3. Barn som vill byta förskola.
  4. Barn som saknar placering sedan tidigare.
  5. Barn som inte är folkbokförda i Tyresö kommun

Vad händer vid arbetslöshet eller föräldraledighet?

Ditt barn har möjlighet att fortsätta delta i förskolan i begränsad omfattning även när du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande. I Tyresö kommun får barn till dig som är föräldraledig med ett syskon vara i förskolan 24 timmar i veckan (sex timmar per dag, fyra dagar i veckan) under grundskolans terminer. Under jul- och sommarlov gäller 15 timmar i veckan.

Om du som vårdnadshavare är aktivt arbetssökande får ditt barn vara förskolan upp till 30 timmar i veckan.

Dibbers förskolor i Tyresö kommun

Du som fortfarande letar efter rätt förskola i Tyresö är varmt välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. Klicka på ”Läs mer” så hittar du kontaktuppgifter om du har frågor eller vill ta reda på om det finns lediga platser.