Vårdnadshavare Therese berättar

Vårdnadshavare Pia på Dibber Rydebäck förskola, ett porträtt tillsammans med hennes två barn

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde just Rydebäck förskola?

Vårt barn gick tidigare på en annan Dibber förskola som vi var nöjda med. När vi sedan i samband med flytt fick möjlighet att titta runt på närliggande förskolor så blev Dibber Rydebäck ett självklart val efter ett gott bemötande från rektor och personal i en bra miljö. 

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på Rydebäck förskola i dag? 

Vi trivs väldigt bra på förskolan. Våra barn älskar att gå dit. De utvecklas otroligt fort och lär sig något nytt varje dag. 

Hur är bemötandet av pedagogerna?

Pedagogerna är hjärtat på förskolan! Bemötandet av pedagogerna på Dibber i Rydebäck är väldigt bra. Det är en liten förskola så alla pedagogerna känner våra barn väl, och de känner oss som föräldrar. Det är en öppen och bra kommunikation med både pedagoger och rektor.

Hur är det att ta sig fram och tillbaka till förskolan?

Det funkar jättebra! Vi bor väldigt nära förskolan så vi brukar gå dit. Men det är enkelt att cykla och det finns även möjlighet att köra dit.

Märker ni att det är en förskola som tillhör Dibber Sverige?

Vi märker det på så vis att förskolan involverar Dibbers lärvänner i allting de gör samt att personalen uppmärksammar Dibbers egna dagar. 

Har ni några råd till föräldrar som ska välja förskola? Vad ska de tänka på, vad tycker ni är viktigast?

Det vi tycker är viktigast är att det känns bra för er föräldrar. Det är en stor omställning att låta någon annan ta hand om ens käraste. Om ni föräldrar är trygga med val av förskola och personal så kommer barnen att känna det. Besök olika förskolor, prata med pedagoger och se omgivningen.

Om ni skulle beskriva er förskola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

Trygghet, Glädje, Kompetens 

Läs mer