Välja förskola

Hur kan jag veta att en förskola är rätt för just mitt barn? Vi har samlat information och länkar där du kan hitta råd och tips om vad du kan tänka på när du ska välja förskola för ditt barn.

Information förskola – Skolverket

Skolverket ger ut information om vad du kan och ska förvänta dig i förskolan. Det kan vara en bra plats att börja då du ska hitta en förskola till ditt barn. De beskriver allt från vad det innebär om en förskola är fristående eller kommunal till vad du ska tänka på vad gäller personal och lärande. Du kan läsa om hur förskolan ska fungera, barngruppernas lämpliga sammansättning, storlek, om utveckling och lärande, läroplanen och mycket mer!

Visste du till exempel att:

”förskollärarna ansvarar för att arbetet i förskolan följer målen i läroplanen. Det måste finnas förskollärare i varje förskola. I förskolan kan det också finnas annan personal som har utbildning eller erfarenhet för att främja barnens utveckling och lärande. Det kan till exempel vara barnskötare, som är en viktig personalgrupp i förskolan och som kompletterar förskollärarna. Även bild-, drama- och musikpedagoger och personer som talar samma modersmål som barnen i förskolan kan vara viktiga i förskolans verksamhet. I läroplanen framgår vilket ansvar förskollärare har och vilket ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Det övergripande ansvaret för förskolan ligger hos förskolans rektor.”

Skolverket informerar exempelvis om:

 • Mat i förskolan
 • Utemiljö
 • Smitta och sjukdom
 • Plats i förskolan
 • Maxtaxa
 • Sommarstängt
 • Riktmärke för antal barn i barngrupp

Hur vet jag att en förskola är rätt?

Nu kanske du ställer dig frågan hur du vet att en förskola är rätt för just ditt barn? Här följer mer information och länkar där du kan hitta råd och tips om vad du kan tänka på när du ska välja förskola för ditt barn.

Tänk på att alla barn är unika, det som passar för någon annans barn kanske inte nödvändigtvis passar för ditt barn.

På sidan ”Rullavagn” kan man läsa en intervju med en förskolepsykolog, Anna Hellberg, hon säger någonting som vi på Dibber tycker är väldigt viktigt:

Oavsett vilket sorts barn du har är ett tryggt sammanhang och ditt barns behov det viktigaste när du väljer förskola. Tänk på att du ska hitta människorna som du vill att ditt barn ska träffa varje dag. Pedagogiken, maten eller moderna leksaker bleknar i jämförelse med att bli sedd, få närhet, tröst och känna sig trygg i den nya miljön.

Hur kan jag veta om en förskola är bra?

Libero har de samlat några kontrollfrågor som du kan ställa dig. Fundera över vilka frågor som är viktigast för dig och ditt barn. Här nedan har vi samlat några huvudpunkter:

 • Personalen
 • Pedagogiken
 • Inom- och utomhusmiljön
 • Kommunikation med och inflytande för föräldrarna
 • Grupper
 • Inskolning

Du har rätt att fråga om allt som du tror kan påverka omsorgen om ditt barn. Det är bra att vara nyfiken!

I artikeln in Mama finner du en intervju med en förskollärare, en pedagogikprofessor och en barnpsykolog. Där kan finnas många tips på frågor för dig som vårdnadshavare.

Barnlandet har också en lista över det de tycker är viktigt, där kan du kanske också hitta inspiration till frågor att ställa.

Magkänsla?

Många av våra vårdnadshavare säger att de gått på magkänsla. Det handlar om stämning, hur personalen bemötte vårdnadshavare och barn och det generella första intrycket. Därför rekommenderar vi på Dibber att du besöker den/de förskolor som du är intresserad av. Det finns en kontakt till rektor på var och en av våra förskolesidor, du kan finna en förskola nära dig här.

Vi har samlat intervjuer med våra vårdnadshavare på Dibber här.

I Mama ställdes frågan om magkänslan är att lita på. Alla tre experter svarar jakande och barnpsykologen Malin Bergström säger:

– Jag tycker att det är helt avgörande. Den magkänsla man får av att besöka förskolan är viktigare än pedagogik och fina ord om verksamheten. Det ska kännas glatt och välkomnande och man ska få känslan av att den här förskolan älskar barn!

Vilken ålder är det bra att börja förskolan

Det är återigen viktigt att du som vårdnadshavare känner att ditt barn blir väl omhändertaget och sedd och känner sig trygg. Vi har i ett tidigare inlägg samlat tankar från våra pedagoger om vilken ålder som är bra att börja förskolan.

– Det är i första hand vårdnadshavarnas behov som styr när barnet börjar förskolan och även hur många timmar som barnet ska vara hos oss på förskolan (pedagog Dibber).

– Vårdnadshavaren är expert på sitt barn men jag tycker att det är bra att barn har rätt till förskola från 1 års ålder. Om barnet fortfarande ammar på dagen så blir det ytterligare en omställning, så ett litet tips från mig är att ta en sak i taget (pedagog Dibber).

Att välja förskola del 2

I del 2 kan du läsa om vanliga frågeställningar såsom: Närheten till hemmet – Storlek på barngrupper – Personalens utbildning och erfarenhet – Miljön inomhus och utomhus – Specialinriktningar och pedagogik – Kök och mat samt om hur stor frihet du har att välja förskola.


En snabb checklista

Vi sammanställde fem övergripande punkter som du kan tänka på när du väljer förskola: 1, Ditt barn kommer alltid först, 2, Personalen är viktig, 3, Metoder att lära som passar ditt barn, 4, Miljö för lek, inne, ute och vila, 5, Barngrupper