Vilken ålder är bra för att börja förskolan?

Finns den perfekta åldern att börja förskolan?

Vi får ibland frågor om vilken ålder som är perfekt för barnet då de börjar förskolan. Nedan kan du läsa fem olika pedagogers syn på saken. Är det någonsin för tidigt att börja förskolan? Kan man börja för sent? Hur långa dagar ska barn gå vid vilken ålder? De ger också sina bästa inskolningstips!

Observera att detta är enskilda pedagogers åsikter för att ge svar med nyans till en ofta förekommande fråga, det är inte officiella uttalanden från Dibber.

Vad säger ni, finns den perfekta åldern att börja förskolan?

– Det går nog inte att säga så. I Sverige har alla barn enligt skollagen rätt till förskola från och med 1 års ålder, det vill säga den dag man fyller 1 år. Vi som jobbar i förskolan har skyldighet att se till att alla barns tas emot på ett sånt sätt att den ålder de börjar i är den bästa för dem. Det finns inga krav på förkunskaper så som till exempel att kunna gå, ha slutat amma eller något sådant. Alla barn ska tas emot och få det de behöver utifrån ålder, mognad och sina intressen och behov.

– Det är i första hand vårdnadshavarnas behov som styr när barnet börjar förskolan och även hur många timmar som barnet ska vara hos oss på förskolan.

– Alla åldrar (då förskolan är aktuell red. anmärkning :)) är den perfekta åldern för att börja på förskolan!

– Enligt min erfarenhet så tycker jag att det har gått smidigast att skola in barn vid 2,5 år och även vid 1 år.

– Vårdnadshavaren är expert på sitt barn men jag tycker att det är bra att barn har rätt till förskola från 1 års ålder. Om barnet fortfarande ammar på dagen så blir det ytterligare en omställning, så ett litet tips från mig är att ta en sak i taget.

Har ni tankar om hur långa dagar barnen bör gå, och vid vilken ålder?

– Vi som arbetar i förskolan är enligt skollag och läroplan skyldiga att se till att barnen får bra och omväxlande dagar med lek, aktivitet och vila oavsett hur långa dagar de har. Är dagarna långa får vi rätta oss efter det och är dagarna korta får vi rätta oss efter det.

– Hur långa dagar fett blir beroende på hur familjesituationen ser ut tycker inte man ska lägga någon värdering i det. Tycker man ska ha en öppen dialog – alla är olika.

– Jag tycker att det generellt är önskvärt med lite kortade dagar för barn i de yngre åldrarna. Jag brukar säga att ”fungerar det inte med kortare dagar så är det förskolan som är lyckligt lottad och får ha barnen hos oss länge:-)”.

– Angående längd på dagen så säger jag att det passar med längre dagar ju äldre de blir.

– Jag anser att det är föräldrarnas behov som styr

Vilka är era bästa tips vid inskolning?

– Mina bästa tips på inskolning är:

  • Att barnet har lämnats tidigare till exempelvis morföräldrar eller liknande. På så vis blir de vana av att lämnas i trygg miljö samt att föräldrar kommer tillbaka och hämtar.
  • Som vårdnadshavare ska man fråga massor! Om du känner dig trygg som vårdnadshavare så förmedlar du en trygghet till ditt barn så att de kan känna mindre separationsångest.
  • Lämna inte utan att säga hej då (alltså smyg inte iväg :))

– Mitt bästa tips är att ha tillit och lyhördhet till pedagogerna och att våga släppa taget.

– Mitt bästa tips för inskolningen är att passa på att vara närvarande och få en inblick i förskolans verksamhet och vardag. Se själv och ställ frågor. Det är viktigt att lita på pedagogerna så att vi samverkar, vi vill ju det för barnet :).

– Föräldrarna har en viktig uppgift under inskolningen: sitta på en stol i rummet och inte göra någonting. Barnet och pedagogen ska lära känna varandra och skapa trygghet. När barnet behöver ”trygghetstanka” så ska barnet veta var föräldern finns och kan gå till föräldern och tanka trygghet.

– Att låta den ta tid så att barnet i lugn och ro ges möjlighet att knyta an till sina pedagoger och lära känna den nya miljön och sina nya kompisar. Korta dagar i början av inskolningen som blir längre allteftersom barnet blir tryggt. Många nya intryck att bearbeta gör också att barnen blir trötta och måste få tid till återhämtning och då är kortare dagar i början också bra. Vårdnadshavare är med den första tiden/ dagarna. Barnet är på förskolan med sina föräldrar som sitter med i leken. Om vårdnadshavaren sitter stilla vet barnet var de är och kan göra små utflykter i från dem. Pedagogerna sitter med nära och försöker få lite kontakt, kanske till en början genom att prata med vårdnadshavaren. När barnet går en bit i från vårdnadshavaren så kan pedagogen följa med medan vårdnadshavaren sitter kvar. Om den/de sitter stilla vet barnet var den/de är någonstans och kan med en blick eller en tur tillbaka till dem tanka på lite trygghet och kraft. När pedagogen fått kontakt kan går mamma eller pappa ifrån en stund. Ett kort hej då och sedan gå och komma tillbaka efter en liten stund. Om barnet blir ledsen finns pedagoger som kan trösta. Barnet lär sig att här finns vuxna som tar hand om mig och när vårdnadshavarna har gått iväg kommer de tillbaka efter en stund. Bästa tipset är att sitta stilla så att barnet vet var vårdnadshavarna är, att inte smita undan eller smyga iväg, för det skapar otrygghet. Barnet ska se när vårdnadshavarna går. Säger man att man ska gå måste man göra det även om det blir lite jobbigt en stund. Långa utdragna ”hejdån” blir som att riva bort ett plåster långsamt, det gör ondare. Inget barn ska vara ledset och gråta en för länge av längtan, då får man göra ett omtag med inskolningen.