Skolval till 2022 Sollentuna kommun

Information from the Municipality of Sollentuna in English – how to apply. English flag

Dags att välja skola i Sollentuna

Har du barn som ska börja eller byta skola till hösten? Här har vi samlat information till dig som ska söka en grundskola till ditt barn i Sollentuna kommun.

Dibbers skolor i Sollentuna

Ansökningsperiod 2022

Enligt Sollentuna kommuns hemsida så är ansökningsperiod inför hösten 2022 mellan den 10 januari – 1 februari 2022. Då kan du som bor i Sollentuna kommun välja skola. Du gör ditt val enkelt på webben.

Så ansöker du till grundskola i Sollentuna kommun

Skolvalet

Skolplikt gäller (sedan 1 januari 2018) från det att ditt barn är 6 år gammalt.

När du väljer förskoleklass, som förut hette nollan eller sexårsverksamhet, så väljer du vilken skola ditt barn ska börja i. Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola och pedagogerna arbetar med barnets lärande på ett lekfullt sätt.

Dibbers skolkö + kommunens skolkö

Dibber har en egen skolkö till alla våra skolor, du kan ställa ditt barn i kö hos oss året om. Under skolvalet krävs dock ofta att du även ställer dig i kommunens kö. Kontakta gärna rektor på den skola som du är intresserad av för mer information samt hjälp ansöka.

3 viktiga val och närhetsprincipen i de kommunala skolorna

I Sollentuna kommun är det viktigt att du väljer 3 skolor (första-, andra- och tredjehandsval). Den skola du helst vill att ditt barn ska gå i ska du ange som förstahandsval.

Om en skola inte har plats för alla som vill gå där gäller principen om relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts. Det gäller de kommunala skolorna.

När ditt barn sedan fått en placering så ska samtliga barnets vårdnadshavare godkänna genom att underteckna placeringsbeslutet och skicka den till skolan. Mer information finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Webbsida för ansökan

Gå in via den här länken: Skolansökan Sollentuna kommun och följ instruktionerna för att göra ansökan på kommunens webbsida. Du loggar in med bank-id (information om det nedan), eller användarnamn och lösenord.

Bank-id

För att få ett Bank-id så ska du ha ett svenskt personnummer och vara kund i en bank som ger ut bank-id. Åldersgränser bestämmer bankerna men vanligast är 13 eller 18 år som yngre gräns. Omyndiga måste alltid ha målsmans godkännande.

Du skaffar BankID direkt via din bank. Beställningen skiljer sig lite åt mellan olika banker. Logga in i din internetbank och läs mer om hur du beställer BankID hos din bank.

Länkar till information från några banker

Boka Öppet hus / visning på Dibbers skolor i Sollentuna

Öppet hus

Kontakta gärna den skola som du är intresserad av. Alla våra skolor på Dibber har öppet hus och personliga visningar löpande. Att komma och träffa personalen på skolan samt se dig omkring och ställa frågor är ett bra sätt att samla information inför valet.

Följ länk för att komma till våra skolors hemsidor. Kontakta skolans rektor för att boka en visning eller Öppet hus. Välkommen!

När skolvalsperioden är slut

Antagningsarbetet påbörjas så snart de stängt ansökningsperioden på Sollentuna kommun (1 februari). Du får besked om vilket av dina alternativ ditt barn placerats på runt månadsskiftet mars-april. Det skickas ut ett e-post men du kan också gå in i e-tjänsten för resultatet..

Samtliga barnets vårdnadshavare ska godkänna placeringen genom att underteckna på talongen längst ner på placeringsbeslutet och skicka den till skolan inom två veckor från utskriftsdatum.

Relaterade artiklar