Söka förskola i Sollentuna kommun

Alla barn mellan ett och sex år har rätt till en förskoleplats, men utöver de lagstadgade kraven har svenska kommuner inte riktigt samma regelverk. Här går vi igenom vad som gäller i Sollentuna kommun.

Ansök om förskoleplats i Sollentuna – steg-för-steg

I Sollentuna kommun kan du ställa ditt barn i kö till förskoleplats från tre månaders ålder – och för att öka dina chanser att få plats i önskad verksamhet är det en bra idé att utnyttja den möjligheten. Du ansöker enklast via kommunens e-tjänster.

  1. Välj upp till fem alternativ: Det första steget är att ta reda på vilka förskolor som passar bäst för ditt barn och er situation. I Sollentuna kan du önska placering på upp till fem förskolor och rangordna önskemålen.
  2. Ansök med BankID eller e-legitimation: Logga in i kommunens e-tjänst med BankID eller annan e-legitimation för att ansöka. Din kötid beräknas från det datum då ansökan kommer in eller som tidigast från tre månader efter barnets födelsedatum.
  3. När du erbjuds placering: När du erbjuds en plats kan du välja mellan svarsalternativen 1. Svara ja tack och stå kvar i kö till högre rankade alternativ, 2. Acceptera placeringen och lämna kön, 3. Avstå placeringen och ta bort den från alternativen men stå kvar i kön till övriga, eller 4. Svara nej men behåll dina alternativ. Det sistnämnda svarsalternativet innebär att du måste flytta fram önskat startdatum och kan väljas maximalt två gånger.
  4. Lämna in schema: Barnets tid i förskolan beror främst på vårdnadshavarnas arbets- eller studietider. Dessa ska ligga till grund för schemat, som behöver kommuniceras med verksamheten.
  5. Lämna inkomstuppgifter: Din och eventuell annan vårdnadshavares sammanlagda bruttoinkomst avgör om ni betalar maxtaxa eller en lägre avgift. Läs mer om Sollentuna kommuns avgifter inom barnomsorgen här.

Barn som är folkbokförda i Sollentuna har också möjlighet till placering i en annan kommun. Det är i så fall du som vårdnadshavare som måste ordna placering åt barnet. Verksamheten där barnet fått en plats ska därefter kontakta utbildningskontoret i Sollentuna.

Om du är på väg att flytta till Sollentuna

Barn som ännu inte är folkbokförda i Sollentuna – men är på väg att flytta till kommunen – kan ansöka om särskilda skäl för att delta i barnomsorgskön på samma villkor som barn som är folkbokförda i Sollentuna. Du ska i så fall bifoga en kopia på exempelvis köpekontrakt eller hyreskontrakt för bostad i din ansökan, som intygar att barnet kommer att folkbokföras i Sollentuna kommun.

Turordningsregler för förskoleplacering i Sollentuna

Liksom övriga kommuner i landet måste Sollentuna kommun förhålla sig till skollagen. Det innebär bland annat att barn med särskilda behov prioriteras före andra barn i barnomsorgskön.  

Andra regler är närhetsprincipen, som ger barn förtur till förskoleplatser nära bostaden, samt syskonförtur för barn som redan har äldre syskon i samma verksamhet.

Vad händer vid föräldraledighet?

I första hand är det vårdnadshavarnas studie- eller arbetstider som avgör hur länge barnet får vara i förskolan. Det finns däremot vissa undantag som träder in vid exempelvis föräldraledighet.

När det föds ett nytt syskon behåller det äldre barnet sin placering i verksamheten på heltid i upp till två månader efter syskonets födelse. Därefter har barn i Sollentuna kommun rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan året runt, alternativt 25 timmar i veckan under skoldagar under föräldraledigheten.

Dibbers förskolor i Sollentuna kommun

Du som fortfarande letar efter rätt förskola åt ditt barn i Sollentuna är varmt välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. Läs mer på de individuella förskolornas sidor, där du också hittar kontaktuppgifter om du till exempel vill ta reda på om det finns lediga platser.

Våra öppna förskolor i Sollentuna