Barns självkänsla, Malin berättar

Vi frågade våra medarbetare om en situation då de som barn fick en ökad självkänsla och hur de använder sig av det i sitt arbete. Här är ett av resultaten!

Jag heter Malin och arbetar som rektor och förskollärare på Dibber Mammolina Montessoriförskola.

Malin Spets porträtt

Malin som liten

Jag minns i lekskolan (som det hette då) att jag hade två fröknar. Jag upplevde att en av dem tyckte inte om mig och var elak, men den andra hade långt mörkt hår och en värme som lyfte mig i vad jag än gjorde. En sån himla tur att hon fanns, annars skulle lekskoletiden varit som endast ett svart minne.

Jag använder denna erfarenhet i dag eftersom jag vet hur viktigt det är att bli sedd för den man är och inte dömd utifrån vad man gjort eller gör. Det är viktigt att alltid tänka: expect sucess, som betyder att man alltid ska förvänta sig positivt resultat. Mitt förhållningssätt färgar barnets agerande och utveckling.

Barn behöver att man tror på en och ens förmåga. Vi ger på så sätt barnen de redskap/verktyg de behöver i processen för utveckling av självständighet. Det finns inte mycket som slår den EGNA tillfredsställelsen när man klarat av något och när man växer som individ.