Söka förskola i Lunds kommun

Från ett års ålder har barn rätt till en förskoleplats under tiden då vårdnadshavarna jobbar eller studerar. Men rätten till en plats är också förenad med skyldigheter för dig som vårdnadshavare – framförallt är det viktigt att vara ute i god tid. Regelverket kring förskoleplacering ser lite olika ut i landets kommuner och här tittar vi närmare på vad som gäller i Lund.

Ansök om förskoleplats i Lund – steg-för-steg

En viktig hålltid i Lunds kommun (och i de flesta andra kommuner) är att ansöka om förskoleplats minst fyra månader i förväg för att platsgarantin ska gälla. Så här går det till:

  1. Hitta rätt förskola: Ytterligare en anledning att vara ute i god tid är att du kan behöva viss tidsmarginal för att hitta den eller de förskolor du bedömer är bäst för ditt barn. Alla kommunala och fristående förskolor är listade på Lund kommuns hemsida, där du också kan hitta förskolorna på en karta.
  2. Ansök om plats: Om du vill ansöka om plats i en kommunal förskola använder du enklast Lunds kommuns ”E-tjänst för förskolor och fritidshem”. För att ansöka om plats i en fristående verksamhet vänder du dig direkt till den förskolan.  
  3. Tacka ja eller avstå plats: När du erbjuds en plats måste du tacka ja till platsen inom angiven tid. Om du väljer att tacka nej till platsen behöver du göra en ny ansökan.
  4. Lämna inkomstuppgift: Vårdnadshavarnas gemensamma bruttoinkomst avgör om du eller ni får betala maxtaxa eller ett lägre belopp. För att få en lägre avgift är det viktigt att lämna inkomstuppgifter till kommunen, vilket är möjligt via tidigare nämnda e-tjänst.
  5. Lämna in schema: Kom ihåg att i god tid lämna in ett schema då ditt barn kommer att vara i förskolan. Schemat ska vara grundat i dina arbets- eller studietider, inklusive restid.

Du kan också ansöka om en förskoleplacering i Lund även om du bor i en annan kommun. Lunds kommun är inte skyldig att ta emot ditt barn utan särskilda skäl (som avgörs individuellt), men kan göra det i mån av plats.

Planera för inskolning

Tänk på och planera inför ditt barns första tid i förskolan, inskolningsperioden. Inskolningen är till för att ditt barn ska få möjlighet att utforska den nya miljön i sin egen takt. Det innebär att du som vårdnadshavare deltar inledningsvis och behöver vara tillgänglig under hela inskolningsperioden.

Turordningsregler för förskoleplacering i Lund

Vissa turordningsregler är reglerade i lag, exempelvis att barn med dokumenterade behov av stöd i sin utveckling får förtur i förskolekön. En annan regel är syskonförtur, vilket betyder att barn som redan har äldre syskon i en förskola hamnar före i turordningen till samma verksamhet. Som syskon räknas barn som är folkbokförda på samma plats, oavsett om de är biologiska syskon.

Vad händer vid arbetslöshet eller föräldraledighet?

Även när familjesituationen förändras är det möjligt för barnet att fortsätta vara i förskolan ett visst antal timmar per vecka. Om du bor i Lunds kommun och är arbetssökande eller föräldraledig med ett yngre syskon kan ditt barn vara i förskolan 25 timmar i veckan mellan kl. 09–14. Har du graviditetspenning eller är sjukskriven får ditt barn vara på förskolan utifrån de behov som situationen kräver.

Mammolina Montessoriförskola i Lund

Om du ännu inte hittat rätt förskola åt ditt barn i Lund är du välkommen att titta närmare på Dibbers verksamhet, Mammolina Montessoriförskola. Vi är en mindre förskola som ligger i det natursköna parkområdet på Sankt Lars i Lund.