Dibbers förskolor i Täby kommun

Är det dags att välja förskola i Täby?

Dibber driver nio förskolor i Täby kommun. Alla bygger på vårt unika värdegrundskoncept Hjärtekultur, som är en central del i vår verksamhet. Kärnan i vår Hjärtekultur är att alla barn ska känna sig hörda, sedda, tagna på allvar – och få uppleva hur viktiga de är. I Dibbers förskolor är samspel och lekfullt lärande viktiga komponenter, liksom att varje barn ska få lyckas med något varje dag.

Precis som ditt barn kan också du som vårdnadshavare förvänta dig ett tryggt och professionellt bemötande hos Dibber, i allt från valet av förskola i Täby till dagliga lämningar och hämtningar. Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar, eller är intresserad av att besöka oss för att bilda din egen uppfattning om verksamheten. Förskolorna finns nära dig på flera håll i Täby, inklusive i Tibble, Ensta, Enhagen och Skarpäng.

Våra förskolor i Täby kommun

Läs gärna mer om den eller de förskolor du är intresserad. På de individuella förskolornas sidor finns mer information samt möjlighet att kontakta rektor för att exempelvis ta reda på hur många platser vi har. För att sedan välja förskola i Täby och ställa ditt barn i kö använder du dig av tjänsten på Täby kommuns hemsida.

Kort om Dibber

Dibbers förskolor och skolor ingår i den norska friskolekoncernen Laringsverkstedet som startades av två engagerade pedagoger i Norge 2003. Dibber etablerades i Sverige 2017. Idag driver Dibber 14 skolor och 65 förskolor i Sverige.

Dibber betyder planteringspinne, och som dibbern får frön och sticklingar att växa får vi världens viktigaste värden att växa. De frön vi vill plantera är nyfikenhet, kunskap och självförtroende, som ska fortsätta växa livet ut.

Välja förskola