Vårdnadshavare Frederik berättar

Frederiks två barn går/har gått på Kottebo förskola i Örebro sedan 2012. Här berättar han om sin erfarenhet av att välja förskola, hur förväntningar var och hur det är i dag. Han ger även råd till dig som vårdnadshavare vad han tycker att du kan tänka på när du väljer förskola.

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde just Kottebo förskola?

Vi valde Kottebo för för Freja på grund av att förskolan låg bra till för oss. Valet för Albin var enkelt då Freja gått på förskolan från början av 2012 till sommaren 2017 och under dessa år hade Freja trivts väldigt bra.

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på förskolan i dag?

Albin pratar om förskolan på ett positivt sätt och han är glad när han kommer till förskolan. För mig som förälder ger det en trygg känsla.

Hur är bemötandet av pedagogerna?

Bemötandet är mycket bra.

Hur är det att ta sig fram och tillbaka till förskolan?

Mycket enkelt

Har ni några råd till föräldrar som ska välja förskola? Vad ska de tänka på, vad tycker ni är viktigast?

Att barnen ska vara trygga och känna att de blir sedda och hörda. Som förälder vill man få information enkelt och att barnen ska må bra i förskolan.

Är det någonting som du vill berätta som jag glömt att fråga om?

Tror att för min och vår del har det funkat så bra så att man blivit lite bortskämd😊

Om ni skulle beskriva er förskola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

Trygg, rolig och lärorik

Läs mer