Filosofin bakom framgångsrika förskolan

Låt lärvännerna göra lärandet roligt och enkelt

Dibber är förskolan där utbildningen lägger grunden för ett livslångt lärande samtidigt som varje barn ska känna sig värdefullt.

Som stöd i undervisningen finns lärvänner, figurer som symboliserar olika kunskapsområden och som på ett lekfullt sätt möjliggör för lärande.

– Det kommer att göra skillnad när barnen sedan når grundskolan. Då har de redan en förståelse för och vet vad de kunskapsområden innebär. Men det viktigaste vi kan skicka med varje barn är att de känner sig värdefulla och får möjlighet att bli den bästa versionen av sig själva, säger Camilla Christoffersson, verksamhetschef på Dibber.

Lärvännerna är sju till antalet, och spelar en central roll i det pedagogiska uppdraget på Dibber förskola.

Bland figurerna finns Rör-Else, som symboliserar kroppen, rörelse, mat och hälsa, Alfa-Beta som symboliserar språk och språkets utveckling, medan Räkne-Reza symboliserar matematik.

Ute-Ugo symboliserar i sin tur naturen.

”Det är så skönt att vara ute tycker jag. Jag upplever helst naturen med alla sinnen och är nyfiken på allt. Jag trivs bäst då vi är ute och leker och lär i naturen”, meddelar Ute-Ugo på Dibbers webbsida.

– Lärvännerna är med i undervisningen och gör det roligare och lättare att förstå och lära. Deras uppgift är att stärka, synliggöra och tydliggöra lärandet inom olika områden, där leken och barnens olika förmågor är i fokus, säger Camilla Christoffersson och fortsätter:

– Men det allra viktigaste är att ge varje barn förutsättningar för och upplevelsen av att känna sig värdefull och att en duger precis för den man är.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Varje barn ska växa i självförtroende och självkänsla

På Dibber förskola arbetar man tematiskt och projektinriktat. Går man ut i skogen så har man med sig Ute-Ugo. Då vet barnen att det handlar om naturen och vad de just nu lär sig om, som till exempel hållbar utveckling eller kanske fotosyntesen. Barnen kopplar samman figuren med ämnet och kunskaperna.

– Redan i förskolan kan vi påverka barnen i deras syn på sig själva, att de kan något. Då är det otroligt värdefullt att ha dessa lärvänner som gör att vi kan symbolisera ett ämne och bygga in både självförtroende och självkänsla inför livets resa för varje barn, säger Camilla Christoffersson.

Dibber växer starkt och saknar vinstintresse

Dibber grundades i Norge, där det i dag är en av landets mest framgångsrika förskoleföretag. Till Sverige kom verksamheten 2017, och man har i dag 65 förskolor och 5 öppna förskolor i Skåne, Södermanland, Närke och i Uppland.

– Våra grundare är ett norskt par som brinner för utbildning för både små och stora barn. Deras vision är att skapa ett bättre samhälle med starten hos barnen med parollen ”Vi får världens viktigaste värden att växa”. Detta genomsyrar hela organisationen, säger Camilla Christoffersson.

Dibber drivs inte av något vinstintresse annat än för att kunna utveckla verksamheten och öppna nya förskolor och skolor – så att fler barn får chansen att känna sig värdefulla precis för den de är.

– Vårt yttersta mål är att vartenda barn ska få känna sig värdefullt, få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar varje dag. Hos oss ska de få växa både som människa och i sina förmågor och kunskaper, säger Camilla Christoffersson.

Frihet – men med tydliga ramar

På de olika förskolorna ges pedagogerna frihet att utforma verksamheten och släppa lossa kreativiteten – inom vissa ramar.

– Vi ger stor frihet till rektorer och pedagogerna att skapa den verksamhet som varje enskilt barn behöver. Vi utgår från barnens behov och förutsättningar. Samtidigt är verksamheten kopplad till tydliga förväntningar och ramar. Dessa ramar finns för att skapa tydlighet, kvalitet och likvärdighet. Det gynnar både pedagogerna, barnen och föräldrarna, avslutar hon.