Söka förskola i Solna stad

Från och med ett års ålder har alla barn rätt till en förskoleplats, men alla kommuner har inte riktigt samma regler och rutiner. Här tittar vi närmare på vad som gäller för dig som bor i Solna kommun.

Ansök om förskoleplats i Solna – steg-för-steg

Oavsett var du bor i Sverige är det viktigt att vara ute i tid för att vara garanterad en förskoleplats åt ditt barn – och särskilt viktigt är det om du har särskilda önskemål om placering. I Solna kommun kan du ställa ditt barn i kö till förskoleplats redan från och med den dag då barnet får sitt personnummer och du kan hantera de flesta ärenden via kommunens e-tjänster.

 1. Hitta rätt förskola för ditt barn: Börja med att ta reda på vilken eller vilka förskolor du bedömer är de bästa alternativen för ditt barn. I Solna stad har du möjlighet att önska placering i upp till fem olika verksamheter.
 2. Ansök i e-tjänsten Förskola & skola: Använd Solna kommuns e-tjänst Förskola & skola för att ansöka om plats och rangordna dina önskemål. Samma e-tjänst kan också användas för att bland annat lämna inkomstuppgifter (som avgör om du betalar maxtaxa eller ett lägre belopp för förskoleplatsen).
 3. Tacka ja eller nej: När du fått ett erbjudande om placering via e-post eller sms är det viktigt att du svarar inom fem dagar, eftersom ett uteblivet svar tolkas som att du tackar nej till platsen. Om ni är två vårdnadshavare måste båda svara. Genom att tacka ja förlorar du din plats i kön till andra alternativ. Tackar du nej till ett platserbjudande i en kommunal förskola gäller inte längre platsgarantin, men barnet kan stå kvar i kön. Om du avböjer tre erbjudanden tas du bort från kön.
 4. Lämna in schema: När ditt startdatum närmar sig behöver du lämna in ett schema till förskolan med de tider då barnet behöver vara i verksamheten. Det är i första hand dina arbets- eller studietider som avgör hur länge barnet får vara i förskolan.
 5. Sätt av tid för inskolning: Glöm inte att du som vårdnadshavare delvis deltar under inskolningsperioden, då barnet får möjlighet att bekanta sig med verksamheten i sin egen takt. Minst en vårdnadshavare måste därför sätta av tid och vara tillgänglig under inskolningen.

Även om du och ditt barn är folkbokförda i Solna stad har du också möjlighet att söka förskoleplats i en annan kommun. Då måste du emellertid själv ordna placering åt barnet i den andra kommunen och meddela Solna kommun när du fått en plats.

Om du är på väg att flytta till Solna

Du kan också ställa ditt barn i kö till förskolan i Solna stad om du är på väg att flytta till Solna men ännu inte är folkbokförd i kommunen. I så fall behöver du kunna visa ett köpe- eller hyreskontrakt för din kommande bostad i Solna. Barnet ska vara folkbokfört i Solna kommun (hos Skatteverket) vid önskat startdatum.

Turordning för förskoleplacering i Solna stad

För att den kommunala platsgarantin ska gälla måste ansökan om förskoleplats ha inkommit till Solna stad minst fyra månader innan planerat startdatum. I övrigt är prioriteringarna:

 1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling.
 2. Barn med äldre syskon som redan är placerade i samma verksamhet (så kallad syskonförtur).
 3. Barn med placering utanför sin stadsdel i Solna som önskar plats närmare hemmet (närhetsprincipen).
 4. Barn som för närvarande inte har en förskoleplacering och som omfattas av platsgarantin.
 5. Barn som för närvarande inte har en förskoleplats och vars vårdnadshavare tackat nej till garantierbjudande.
 6. Barn med förskoleplacering i sin stadsdel som vill byta förskola.

Kötiden räknas från det datum då ansökan inkommit och som tidigast från barnets födelsedatum.

Vad händer vid föräldraledighet eller arbetslöshet?

Förskolebarn som har ett nyfött syskon och en förälder som är föräldraledig har rätt till förskoleplats i Solna under maximalt 30 timmar i veckan under skolans läsår. Under veckor med lov gäller högst 15 timmar per vecka. Under den första månaden efter syskonets födsel har det äldre barnet kvar sin placering som vanligt.

För vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande gäller också att barnet har rätt till plats högst 30 timmar i veckan under skolans läsår och 15 timmar/vecka under lov.

Dibber Hagalund förskola i Solna stad

Om du fortfarande letar efter rätt förskola åt ditt barn i Solna är du välkommen att titta närmare på Dibbers verksamhet Hagalund. Förskolan håller till på en mysig innergård i centrala Solna med närhet till grönområden.