Hjärtekulturspridare i praktiken förskolevinnaren

Hjärtrud, en av våra lärvänner (figurer) med ett paket

En av Dibbers internationella dagar, som firas av alla i Dibberkoncernen, heter Hjärtedagen. Den hjärtekultur som vi vill sprida på Hjärtedagen innebär bland annat följande:

  • Vi vill att alla barn ska uppleva sig själva som viktiga för samhället – de ska känna sig värdefulla varje dag – och de bör lära sig att andra också är värdefulla
  • Vi vill att alla barn ska ha en positiv uppfattning om sig själva och andra
  • Vi vill att alla barn ska uppleva positiva, sociala attityder och handlingar och att de själva ska utveckla dessa och genomföra dem i praktiken
  • Vi vill att alla barn ska få positiv feedback varje dag och att de också ger positiv feedback till andra varje dag
  • Vi vill att alla barn ska lära sig att sätta gränser för sig själva, att de upplever att dessa gränser respekteras av andra och att de lär sig att respektera andras gränser
  • Vi vill att alla barn ska få hjälp att hantera konfliktsituationer, som en del av att leva ska de känna att de vuxna är där och hjälper dem när det är svårt
  • Vi vill att alla barn ska uppleva att mötas på ett omtänksamt och respektfullt sätt och att de lär sig att möta andra med omsorg och respekt
  • Vi vill att alla barn ska utveckla tolerans, intresse och respekt för varandra och för att alla människor är unika

Vad betyder detta i praktiken? Vi tar pulsen på Pia Kjellsson Carlsson, hjärtekulturspridare och rektor på en av våra vinnarförskolor, Dibber Rydebäck förskolafrån Dibbers hjärtedag 2021.

Porträtt Pia Kjellsson Carlsson

Berätta om hur det kändes att vinna priset som årets hjärtekulturspridare och vad betyder hjärtekulturspridare för dig?

Vi på Dibber Rydebäck blev jätteglada och stolta över att få vinna ett så viktigt pris. Barnen och pedagogerna har tillsammans planerat utifrån tankar som uppstått under det gångna året mycket har i år handlat om Corona pandemin, vi valde också att använda oss av digitalisering då vi i Rydebäck fick vara en del av ett projekt om digitalisering och entreprenörskap, samt att även sprida hjärtekultur globalt. 

Vad gjorde ni för att sprida hjärtekultur i ert närområde? 

Vi skapade en film om hur vi kan bidra i samhället genom att sprida kunskap kring hur man kan skydda varandra i Corona pandemin. Barnen har även engagerat sig i hur andra familjer har det som inte har mat och vatten, vi har under hela året samlat petflaskor som vi sedan har pantat och med pengarna köpte vi en get (”Anders”) till en behövande familj i ett främmande land. 

Skydd i pandemi

Vi skapade en film om hur vi kan bidra i samhället genom att sprida kunskap kring hur man kan skydda varandra i Corona pandemin.

Hur gick det till när ni skapade filmen?

Utifrån barnens tankar kring corona skapades idén om filmen. Innehållet är baserat på det barnen uttryckt i samtal kring corona. Det var med barn i blandade åldrar, de som ville fick vara med. Alla barn som ville fick vara med och göra de olika delarna i filmen men allt kunde inte publiceras. Vi använde olika appar för filmskapande och effekt (iMovie, Green screen by Do ink och röstmemon).  

Hur delade ni ert arbete?

Filmen publicerades på instagram och facebook med hashtagen för Dibbers hjärtekulturdag och “vi får världens viktigaste värden att växa”.  

Vilken typ av feedback har ni fått?

Vi fick en del kommentarer på instagram, så som att filmen var meningsfull, lärorik och imponerande men också att den var skapad på ett roligt sätt. Vi har även fått flera muntliga kommentarer av våra vårdnadshavare där de berättar att barnen samtalar mycket om projektet och vad de lärt sig.