Höstbetraktelse från en stolt rektor på en Dibberskola

Vi som arbetar i skolans värld brukar dela upp terminerna efter de lov och helgdagar som infaller under läsåret. I skrivandets stund är det sista dagen på höstlovet, eller som det numera benämns, läslovet. Jag hoppas och tror att detta lov har blivit en veckas respit från vardagen, oavsett om man läser eller gör annat, och hoppas att alla kommer tillbaka utvilade och redo att ta sig an skolan igen.

Det är lätt att bli lite extra eftertänksam och ödmjuk inför skolans komplexa uppdrag i dessa tider när vi förutom kunskapskrav att uppnå, har ett virus att förhålla oss till. Samtidigt som vi ska vara återhållsamma med fysisk gemenskap så uppmanas elever att komma till skolan, för att dels uppfylla skolplikten men framförallt för att utbilda sig inför framtiden.

Vi tar vårt uppdrag på största allvar och ser till att vi har kompetenta pedagoger som lotsar våra elever genom ett centralt innehåll och kunskapskrav att uppnå. Vi har kompetenta vuxna som arbetar med en värdegrund som är förankrad i alla människors lika värde. Dagligen arbetar vi med världens viktigaste värden som vi vill ge förutsättningar att växa i sin fulla potential.

Att arbeta efter mottot “varje elevs bästa skola” är ett fundament som vi tar på största allvar. Det som är viktigt är att det inte enbart är EN skola som är den bästa skolan för alla, utan det är många olika aspekter som styr. Det viktigaste är att göra ett medvetet skolval utifrån sitt eget perspektiv och enskilda behov, då blir det som allra bäst. Mitt arbete som rektor är att se till att de elever som kommer till mig känner att de har den bästa skolan som ger de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier på väg mot vuxenlivet! Våra elever är någons barn och att få utbilda och fostra dem till goda samhällsmedborgare är ett viktigt och ärofyllt uppdrag.

Vi vill att du som vårdnadshavare ska känna full tillit och vara trygg med att en Dibber-skola tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Vi ser att ett nära samarbete med vårdnadshavare är en viktig framgångsfaktor. Vi ser att en familjär och varm miljö med kompetenta, skickliga, kunniga och varma vuxna är en självklarhet. Du som vårdnadshavare har alltid en tät kommunikation med ditt barns lärare eller skolans rektor. Du vill det bästa för ditt barn och det vill vi med! Jag hoppas på att vi ses på en Dibber-skola någonstans i vårt avlånga land.

Allt gott, Susanne Nilsson,

stolt rektor på en Dibberskola