Läsårsdata skolor

Terminer och lov i grundskolan

Läsåret är uppdelat i terminer och lov. Fristående och kommunala skolor kan ha olika datum för loven och terminernas första och sista dag.

Alla kommunala grundskolor har samma datum för de olika loven i den kommunen.

Kontakta personalen på din skola för information

För aktuell läsårsdata kontaktar du skolan som ditt barn går på.


Om skillnader finns i denna information och den information du får från skolan så är det skolans information som gäller.