Vårdnadshavare AnnaMarie på Långvinkeln

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde just den skola ert barn går på?

Dels ville jag att min dotter skulle fortsätta gå på montessoriskola, hon gick på montessoriförskola, och jag märkte att den pedagogiken passar Ariadni jättebra. Det passar hennes sätta att tänka, ta till sig information och lära sig. Jag ville också att hon skulle börja sin skolgång i en liten skola där varje elev blir sedd och där alla känner alla.

Porträtt på Anna Marie och hennes dotter

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på skolan i dag?

Min dotter är trygg och lär sig en massa saker varje dag, så vi känner att vi gjorde rätt val.

Hur är bemötandet av lärarna?

Alla lärare är lätta att kommunicera och samarbeta med, men det bästa är att de är varma och har hjärtat på rätta stället. Jag ser att de verkligen bryr sig om barnen och deras utveckling.

Hur uppfattar ni att trivseln är i klassen och på skolan?

Ariadni trivs bra i skolan. Det var lite stökigt förra året men nu verkar allt gå mycket smidigare.

Hur involverad har du blivit som förälder?

Varje vecka får vi veckobrev där vi får veta allt som hänt den gångna veckan och hur planen ser ut inför nästa vecka. På så sätt vet jag vad som pågår och har koll. Infomentor är också ett bra verktyg där vi som föräldrar har kontakt med lärare och personal. Det går alltid att nå lärarna på skolan, både ”face to face” eller via mail.

Berätta om din erfarenhet av skolans profil.

Långvinkeln är en skola där man använder montessoripedagogik och det genomsyrar allt arbete. Barnen lär sig genom att uppleva saker, att ”ta” på saker. Det är också en liten skola där alla känner alla , och de lär barnen att respektera och lyssna på varandra.

Vad är det viktigaste för dig som förälder när du valde skola för ditt barn?

Det viktigaste i valet av skola för mig var att jag hittade en skola där alla barn kan känna sig trygga. Jag vill att mitt barn ska bli sedd varje dag. Det var också viktigt för mig att jag hittade en liten mysig skola som Långvinkeln är.

Har dina tankar om vad som är viktigt i valet av skola förändrats sedan ditt barn började skolan?

Min åsikt har bara förstärkts. Jag tycker att det är bättre att börja barnens skolgång i en mindre skola, i en miljö där barnen känner sig beskyddade. jag tror det är viktigt att de får bli uppmuntrade steg för steg så att motivationen för att läsa sig växer successivt.

Har ni några råd till föräldrar som ska välja skola? Vad ska de tänka på?

Mitt första tips är att tänka på vad som är viktigast för just ditt barns trivsel och trygghet. Ha i åtanke vad som kommer passa just mitt barns personlighet, är det en stor eller liten skola, är det viktigt med en viss profil eller inriktning?

Mitt andra tips är att boka möte med lärarna och prata med dem öppet och ärligt samt ställ relevanta frågor. Varje förälder känner sitt barn bäst så välj det som är bäst för just ditt barn.

Är det någonting som du vill berätta som jag glömt att fråga om?

Skolan har ingen innegård men det är absolut inga problem. Barnen är ute varje dag i den vackra miljön i Kärnanparken. Så de leker där, springer och upptäcker naturen.

Om ni skulle beskriva din skola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

Mysig, trygg och barnen lär sig med glädje

Relaterade artiklar