Hur pratar man med barn om Covid-19?

Bekämpa Covid-19 med barnen

Det är inte alltid lätt att veta vad man ska säga till barnen om Coronaviruset Covid-19. Vi har frågat på våra förskolor hur de gör för att se hur man kan berätta om det på ett pedagogiskt sätt.

Som vuxen är det viktigt att du är lugn och trygg. Alla barn är unika och du behöver ta reda på vad just ditt barn vet och behöver. En del barn behöver kanske prata om det en stund och andra barn behöver få tänka på någonting annat en stund.

Det pratas om Covid-19 och Corona överallt så många barn känner till det och blir påverkade av ex bilder från nyhetsrapportering, människor med ansiktsmask eller till exempel att kalas blir inställda.

Du kan läsa mer om hur du som vuxen kan möta barn oro på exempelvis BRIS hemsida.

På förskolan Backen gjorde vi så här

Barnen pratar om och har funderingar kring Corona-viruset Covid-19. Hur det ser ut? Hur farligt är det?

Vi läste en saga om Corona – den listiga skurken. I sagan berättas om fem saker som kan bekämpa Corona, nummer ett var att tvätta händerna!

Tillsammans barnen bestämde vi oss för att gå på Coronajakt – Corona ska fångas och försvinna!

Vi reflekterade över sagan, vad behöver vi för att bekämpa Corona? Jo, tvål och vatten! Så vi fyllde sprayflaskor med tvål och vatten för att kunna ta bort Corona från förskolan.

Vi förberedde oss med att barnen fick måla en egen bild av Corona. Hur ser Corona ut egentligen? Bara fantasin sätter gränser. Vi satte upp teckningarna på väggarna för att sedan spraya vårt bekämpningsmedel på bilderna så Corona gick sönder och försvann.

Varma hälsningar
Alexandra Håkansson, Rektor på Dibber Backen förskola