Vårdnadshavare Jessica berättar

Jessica har två barn på Dibber Bamsebo förskola, här berättar hon om sin erfarenhet och ger även tips på vad man ska tänka på då man som förälder väljer förskola till sitt barn.

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att ni valde just den förskola ert barn går på?

Vi valde faktiskt inte Dibber Bamsebo till första barnet, utan hon blev placerad där. Vilket visade sig vara en vinstlott! Det var därför en självklarhet att välja samma förskola till andra barnet.

Berätta hur du tycker att det är att ha ditt barn på förskolan i dag? Uppfyllde det dina förväntningar, är det någonting som du tycker speciellt om?

Det känns tryggt att lämna barnen där och båda barnen trivs. Barnen utvecklas och pedagogerna är fantastiska. 

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Hur är det att ta sig fram och tillbaka på förskolan?

Väldigt lätt, inga trappor eller nivåskillnader som ökar skaderisken.

Hur är bemötandet av pedagogerna?

De ser barnen först och det känns väldigt viktigt för mig som förälder. De är snabba med att informera.

Märker ni att det är en förskola som tillhör Dibber Sverige? På vilket sätt i så fall?

Ja, genom loggan och lärvännerna.

Har ni några råd till föräldrar som ska välja förskola? Vad ska de tänka på, vad tycker ni är viktigast?

Tryggheten, att det ska kännas tryggt att lämna barnen. Känns det tryggt för dig som förälder så känner barnen av det också. Viktigt med engagerade pedagoger som är aktiva med barnen. En förskola med tydliga rutiner!

Om ni skulle beskriva er förskola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

Tydlighet. Värme. Öppensinnade.

Välja förskola

Checklista för dig som ska välja förskola