Öppen förskola – en väg in i det svenska samhället

Öppen förskola har en unik möjlighet att arbeta för integration. SKR tog fram en rapport kring öppen förskola, språk och integration, den viktigaste lärdomen är att det är ett unikt sätt att nå utrikesfödda kvinnor och främja deras integration i samhället men också för att skapa förutsättningar till ett ökat deltagande i förskolan för deras barn.

Vi har träffat Frida Liljestrand, rektor på Dibbers öppna förskolor, som berättar om aktiviteterna på Dibbers öppna förskolor, där vårdnadshavare kan öva svenska, knyta kontakter och delta i aktiviter som ska leda till sysselsättning efter föräldraledigheten.

– Vi tränar svenska varje dag på alla våra öppna förskolor både med barn och vuxna. För att utveckla sitt språk behöver man någon att prata med, man behöver översköljas och omges av språket. Det kan vi vara med och bidra med. En mötesplats för alla som är föräldralediga.

Inom Dibbers förskolor har man länge sett behovet av att kunna öva svenska.

– Vi träffar många vårdnadshavare som har svårt att delta i SFI-studier då de är föräldralediga och därför har vi satsat på egna språkcaféer och språkträffar i flera år.

Svenska med baby

För några år sedan gjorde Sollentuna kommun en satsning som kallas för ”svenska med baby” och då hängde Dibbers öppna förskolor på direkt! Träffarna har skett på Dibber Blå Stallet i Edsberg. Samarbetet med kommunen gör att man på öppna förskolan har lättare att erbjuda kontakt och träffar i kommunen eller med andra aktörer som kan hjälpa till med exempelvis studie- och yrkesvägledning eller studiestöd. Det ska bana väg för sysselsättning efter föräldraledigheten. Gruppen som träffas på förskolan pratar om föräldraskap och framtid.

– Vi samlas som en föräldragrupp och pratar på lätt svenska om föräldraskap,  om mat, att börja förskolan, om svenska traditioner och vilka traditioner de firar i sin familj, om sömn, barnsäkerhet, om att leva som barnfamilj i Sverige. Ja, allt som hör föräldraskapet till.

Sångstund med Eva och Frida som arbetar på Blå stallet!

Bild på Eva och Frida som arbetar på Dibber Blå Stallet öppen förskola. Sångstund är ett jättebra tillfälle att lära sig nya ord på ett lekfullt sätt tillsammans med sitt barn.

På träffarna finns sångsamling där gruppen sjunger tillsammans och det finns även mycket tid för att prata, umgås och fika tillsammans. På så sätt knyts kontakter mellan vårdnadshavare, man övar svenska och kan dela med sig av erfarenheter.

– Det här hösten har det pratats extra mycket om vad som ska hända efter föräldraledigheten, om SFI samt om studier och arbete. Det är frågor kring drömmar för var och en och hur man når dit.

Det är många som kommer till träffarna, både de som vill öva svenska och de som redan är etablerade i Sverige, och som vill dela med sig av sina erfarenheter.

Förskolan är en viktig del

Förskolan är viktig för att vårdnadshavare ska kunna studera eller arbeta efter föräldraledigheten. Det finns ett behov av att prata om förskolan och hur den fungerar, inte minst för de som inte känner till systemet i Sverige. Vårdnadshavare som ska gå till arbete eller studier undrar allt från hur man söker förskola, hur inskolning går till och vad barnen ska ha på sig eller med sig. Har man aldrig sökt förskola förut så kan det vara tryggt med information om hur det fungerar.

– Det finns vårdnadshavare som inte vet vad förskola är. Då känns det tryggt för många att få information av vårdnadshavare som varit med förr. Att söka förskoleplats till sitt barn är första steget för att sedan kunna söka utbildning eller ett arbete.

En viktig mötesplats för framtiden

Träffarna är väldigt populära, det är både förstagångsföräldrar och flerbarnsföräldrar, de som inte själv gått på förskola i Sverige och de som har erfarenhet och är etablerade i systemet. Nya kontakter knyts och föräldrarna besöker öppna förskolan även andra dagar.

– Det är en härlig stämning och en viktig mötesplats. Jag ser hur vårdnadshavare utvecklas och blir tryggare i språket, de får knyta kontakter som är otroligt viktiga för framtiden och de får känna gemenskap!

Om Dibbers öppna förskolor

Dibbers förskolor och skolor

Relaterade länkar