Vårdnadshavare Eleonora berättar

Eleonoras barn Charlie har just fyllt 5 år och har gått på Dibber Bamsebo förskola i Huddinge i drygt 3 år. Här berättar Eleonora personligt om sin erfarenhet av att välja förskola, hur förväntningar var och hur det är i dag. Hon ger även råd till dig som vårdnadshavare vad hon tycker att du kan tänka på när du väljer förskola.

Porträtt Eleonora och Charlie

Tänk tillbaka, hur kommer det sig att du valde just Bamsebo förskola?

”Min son hade börjat på en annan förskola men efter några incidenter, tappade jag förtroendet för personalen där och generellt kändes det inte som rätt ställe för Charlie. Just då var vi också mitt i en flytt, mycket hände runt omkring oss och i allmänhet ville jag helst att Charlie skulle gå i en liten förskola. Jag letade och hittade Bamsebo, som är en mindre förskola, och det fanns plats. På den vägen är det.”

Vad var ditt första intryck av Bamsebo?

”När jag var på ett första besök fick jag en presentation av förskollärare Anna. Hon berättade om verksamheten och visade runt. Charlie hade tidigt visat ett intresse av att plocka fram och undersöka olika saker. Inne på Bamsebo lade jag snabbt märke till att det fanns mycket material och leksaker framme. Anna berättade att de trodde mycket på att låta barnen testa sin nyfikenhet så mycket som möjligt. Att det är en relativt fri förskola med stort fokus på det individuella barnets intressen tilltalade mig mycket.

Mitt i intervjusamtalet hör vi Charlie ge sig in i konversationen och berätta om sin bästa kompis på förskolan <3.

Eleonora fortsätter, ”Redan under det där första samtalet med Anna kände jag mig lyssnad på och bekräftad i mina tankar kring Charlies behov. Det var viktigt för mig, speciellt med tanke på min erfarenhet från den förra förskolan. Jag var förstås ändå orolig att lämna Charlie till nya människor och en ny förskola, men mitt första intryck av Bamsebo hjälpte mig känna en grundtrygghet att lämna Charlie där. Det kändes som ett tryggt ställe med en positiv anda”

Hur är utemiljön på Bamsebo?

”Utemiljön är någonting som jag tror tyvärr talar emot den här förskolan för många. Jag har hört att föräldrar kan välja bort förskolan just på grund av utemiljön och det är synd tycker jag. Jag minns att jag själv funderade på att det inte fanns en riktig förskolgård när jag kom till Bamsebo första gången. Det finns enklare lekplatser direkt utanför förskolan men de tillhör egentligen bostadsrättsföreningen där förskolan ligger. Det gör också att lekområdet inte är ordentligt inhägnat. Jag frågade om det i början och om det inte fanns risk att barnen försvinner. Förskolläraren berättade då att barnen lär sig de osynliga gränserna och förhåller sig till dem. Hon förklarade att det är jättebra träning inför att barnen sedan börjar skolan, vilket jag aldrig hade tänkt på. Och det är helt otroligt för det stämmer verkligen! Under de här tre åren har jag sett hur barnen faktiskt håller sig inom de där osynliga gränserna – till och med de allra minsta barnen. Jag ser verkligen fördelarna nu, särskilt när jag tänker på att det blir dags för Charlie att börja skolan om ett år. Sedan ska man veta att det görs regelbundna utflykter till grönområden, parker och lekplatser i närområdet.”

Hur tycker du att det är att ha ditt barn på förskolan idag?

”Jag, Charlie och personalen har verkligen gjort en resa tillsammans under de här åren. Det var väldigt jobbigt för Charlie under en period och inte minst då uppskattade jag den goda kommunikationen med personalen. De har varit ärliga, tydliga, lyssnat på mina åsikter och vi har kunnat hitta lösningar tillsammans.. Nu vet vi att Charlie har vissa särskilda behov, men innan vi förstod vad det handlade om, var det svårt att veta hur vi på bästa sätt kunde hjälpa honom, Han verkade inte kunna anpassa sig till vissa saker som var självklara för de flesta i barngruppen. Jag var väldigt orolig för honom och hur han mådde, men det fanns en dialog med förskolans personal och vi har kunnat hitta en samsyn och ett fungerande samarbete.

Pedagogerna har anpassat sitt bemötande väldigt mycket utifrån Charlies behov. De ser honom som den individ han är, hur just han fungerar bäst och möter honom utifrån det. Det har varit avgörande de här åren. Annars hade det aldrig fungerat – för varken Charlie eller för mig. 

För oss har det också varit guldvärt att det är en liten verksamhet. Det är svårt för mig att förstå när föräldrar väljer en riktigt stor förskola över en mindre. Självklart gör man valet utifrån det som känns bäst för sitt barn, men i vårt fall kan jag säga att det hade varit katastrof att ha olika personal och blandade barngrupper vid lämning och hämtning. På Bamsebo är det tre personer som alltid är i närheten av Charlie och det är en av dem som jag möter och får prata med när jag lämnar och hämtar. Det är väldigt värdefullt att veta att det är någon som har koll på hur Charlie faktiskt har haft det under hela dagen.

Jag uppskattar också hur de har mött mig då jag har bett om att få uppdateringar när det är något särskilt som påverkar Charlies tillvaro även utanför förskolan. Då kan personalen erbjuda att skicka sms under dagen om händelser som berör de specifika frågorna. Det är ett exempel på det där lilla extra som ökar trygghetskänslan och som visar att de verkligen bryr sig om både Charlie och mig. Det betyder väldigt mycket.

Hur är det att ta sig fram och tillbaka på förskolan?

Det är inga problem. Förskolan ligger nära och är lätt att ta sig till. Vi har både gått och åkt bil. Men när det gäller parkering får man se till att inte stå för länge då förskolan inte har några särskilda parkeringsplatser – men så länge man är snabb är det inga problem.

Märker du av att det är en speciell inriktning på denna förskola? Berätta i så fall 🙂

”Lärvännerna är väldigt närvarande på förskolan. De ser lite roliga ut och står för fina värden. Jag har märkt hur de präglar de olika teman som undervisningen kretsar kring. Ett exempel alldeles nyligen var när Hjärtrud var i fokus för ett tema, då arbetade barngruppen med vad som gör en glad och hur man kan göra andra glada. En ytterligare del som visar på påhittighet och vad Hjärtrud står för, var att de även gjorde kopplingen till miljön och pratade om ”att när vi plockar skräp från skogen så gör vi också skogen glad”. Det är jättefint hur de tänker och lyfter fram väldigt viktiga värden på ett sätt som barnen kan relatera till. De lyckas också alltid koppla dessa olika teman till läroplanen så att det stämmer överens.”

Har du några råd till föräldrar som ska välja förskola? Vad ska de tänka på, vad tycker du är viktigast?

”Jag tycker det är viktigt att man inte fastnar alltför mycket på den fysiska miljön. Det kan vara det första man tänker på men är egentligen sekundärt i praktiken. När barnet gått ett tag ser man att omgivningen inte alls har lika stor betydelse som man kan tro. Första förskolan som jag valde var till exempel ett jättegulligt hus och det såg jättemysigt ut, men det kunde inte kompensera för det som saknades. Det viktigaste är ändå hur personalen är, att barnen får växa i sig själva och att man känner ett förtroende.

Välj en förskola där du känner dig trygg, där kommunikationen och personkemin med personalen fungerar. Det allra viktigaste är att kunna känna att personalenverkligen bryr sig om och ser ditt barn.”

Om du skulle beskriva er förskola med tre ord, vilka ord skulle du välja då?

”Individualisering, glädje (jag fattar inte hur de kan vara så glada jämnt!) och god kommunikation. Det är superviktigt.”