Coronaviruset COVID-19

Uppdaterad 4 juni 2021

För medarbetare och vårdnadshavare på Dibber

Information in English to guardians – see the bottom of the page

Information från svenska myndigheter finner du här: https://www.krisinformation.se/


Stort tack till alla våra medarbetare och familjer för engagemang och samarbete kring detta!

Trots tuffa förutsättningar kämpar våra skickliga och engagerade medarbetare i Dibber på och får världens viktigaste värden att växa. Tack för era insatser❤️!

Vi håller öppet så länge vi bara kan och ska – förskola och grundskola är viktiga och gör skillnad. Allt för barnens och elevernas skull och för att alla viktiga samhällsfunktioner som deras vårdnadshavare utför ska fungera.


Information till vårdnadshavare

Länk: Information till vårdnadshavare ang Covid-19 2021 06 03 (uppdateringar gulmarkerade)

Vi inom Dibber värnar våra viktigaste värden och följer i all vår verksamhet.

Vi följer utvecklingen noga och är i dialog med berörda myndigheter, särskilt Folkhälsomyndigheten och de kommuner där vi har våra verksamheter, för att på bästa sätt värna barn och anställda i våra verksamheter. Via länkarna ovan kan du läsa den information som skickats ut till alla vårdnadshavare.

Information till medarbetare

Länk: Information till anställda 2021 06 03 (uppdateringar gulmarkerade)

I ovan länk kan du läsa vad som gäller för våra medarbetare på Dibber. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att alla vi som arbetar inom Dibber känner till information till vårdnadshavare och medarbetare samt även löpande uppdaterar oss via Folkhälsomyndighetens hemsida.

20 mars 2020 om ny lag och förordning

VI har samlat samlat information om den nya lagen och förordningen och mer specifikt vad det innebär för Dibber, våra medarbetare, barn och elever. Länk: Information om ny lag och förordning.

Nedan finner du information som har gått ut till alla medarbetare och vårdnadshavare.

FAQ från Livsmedelsverket

Här kan man läsa mycket ”matnyttigt” om rekommendationerna angående hantering av mat.

Kontakt

Huvudkontor
08-684 468 00
info@dibber.se

VD, Dibber Sverige
Carl Georgsson
070-328 83 37
carl.georgsson@dibber.se

Information to guardians regarding Covid-19

Link: Teaching

Link: Law on closure


När du nyser

Hjärtrud berättar hur man gör när man nyser för att ta hand om sig själv och andra <3