Coronaviruset COVID-19

Uppdaterad 22 november oktober 2021

Information in English – look for the English flag English flag

För medarbetare och vårdnadshavare på Dibber

Stort tack till alla våra medarbetare och familjer för engagemang och samarbete kring detta! Tack för era insatser❤️

Aktuella länkar

Samlad information från svenska myndigheter 

Folkhälsomyndigheten

Senaste informationen om Covid-19 för Dibber Sverige

Läs gärna dessa men komplettera och håll dig uppdaterad kring vad folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida. Dels information som är riktad till dig som privatperson här: Covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) och dels information som är riktad till dig som medarbetare inom förskola, grundskola eller grundsärskola här: Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Current information about Covid-19 for Dibber Sverige English flag

Feel free to read these documents, but supplement and stay updated about what the public health authority writes on its website. Partly the information that is aimed at you as a private person here: Covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) and partly the information that is aimed at you as an employee in preschool or primary school here: Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).Tidigare publikationer

Information till vårdnadshavare

Oktober

Medarbetare

Vårdnadshavare

Vi inom Dibber värnar våra viktigaste värden och följer i all vår verksamhet.

Vi följer utvecklingen noga och är i dialog med berörda myndigheter, särskilt Folkhälsomyndigheten och de kommuner där vi har våra verksamheter, för att på bästa sätt värna barn och anställda i våra verksamheter. Via länkarna ovan kan du läsa den information som skickats ut till alla vårdnadshavare.

Information till medarbetare

I ovan länk kan du läsa vad som gäller för våra medarbetare på Dibber. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att alla vi som arbetar inom Dibber känner till information till vårdnadshavare och medarbetare samt även löpande uppdaterar oss via Folkhälsomyndighetens hemsida.

20 mars 2020 om ny lag och förordning

VI har samlat samlat information om den nya lagen och förordningen och mer specifikt vad det innebär för Dibber, våra medarbetare, barn och elever. Länk: Information om ny lag och förordning.

Nedan finner du information som har gått ut till alla medarbetare och vårdnadshavare.

FAQ från Livsmedelsverket

Här kan man läsa mycket ”matnyttigt” om rekommendationerna angående hantering av mat.

Previous publications regarding Covid-19English flag

October

Guardians

Staff

Link: Information guardians Covid-19 – 2021 08 23

Link: Information Staff Covid 19 – 2021 08 23

Link: Teaching

Link: Law on closure


När du nyser

Hjärtrud berättar hur man gör när man nyser för att ta hand om sig själv och andra <3