Detta är Dibber

Vi får världens viktigaste värden att växa!

Varför Dibber?

En dibber är en planteringspinne. Den hjälper frön och sticklingar att växa och grönska. På samma sätt vill vi finnas för varje barn och elev hos oss. Att det frö vi kan plantera i form av nyfikenhet, kunskap och självförtroende, ska fortsätta växa livet ut.

Vi tror på vikten av att varje barn får känna sig värdefullt. Vi tror att trygghet, nyfikenhet och glädje ger de bästa förutsättningarna för lärande. Våra förskolor och skolor ska vara en plats där både människor och kunskap kan växa.