Vår identitet

I våra förskolor lägger vi stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och «jag kan» - på Dibbers förskolor ska alla barn lyckas med något varje dag.

Vision
Vi får världens viktigaste värden att växa.

Syfte
Varje barn upplever och känner att de är värdefulla

Våra värden
Lekfull och ambitiös – vi bjuder på oss själva och har roligt. Samtidigt har vi tydliga mål och kraft att nå dem.
Generös och tydlig – vi har högt i tak och professionellt friutrymme. Samtidigt tror vi på ramar och riktlinjer som gör det tryggt att vara generös

Hjärteprogrammet

I Dibber förskola är vårt mål att alla barn ska få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar varje dag.

Gå till hjärteprogrammet

Värdegrund

Vi bjuder på oss själva och har roligt. Samtidigt har vi tydliga mål och kraft att nå dem.

Gå till värdegrund

Vår pedagogik

Lekfullt lärande – samspel – "Jag kan!"

Gå till vår pedagogik

Våra förskolor

I våra förskolor lägger vi stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och «jag kan» - på Dibbers förskolor ska alla barn lyckas med något varje dag.

Hitta din förskola

Vi får världens viktigaste värden att växa!