Lärande och lek för framtiden

Välkommen till Dibbers förskolor i Huddinge! Vi arbetar varje dag för att barnen ska få synas och höras. Vår kunniga och empatiska personal tar barnen på allvar och är lyhörda för deras tankar och känslor. Barnen får leka och lära i ett tätt samspel med fokus på att barnen kan själva. Barnen på våra förskolor ska lyckas med något varje dag och få känna stolthet och glädje över sig själva.

Välj en av våra förskolor i Huddinge


Söka förskola i Huddinge 

Alla barn i Sverige mellan ett och sex års ålder har rätt till en förskoleplats, men vid sidan om de lagstadgade kraven har de olika kommunerna olika regler. Här går vi igenom vad som gäller speciellt i Huddinge kommun. 

I Huddinge kan du ställa ditt barn i kö till förskolan vid tre månaders ålder. För att dina chanser till en plats ska öka är det rekommendabelt att utnyttja den möjligheten. Det enklaste sättet att söka plats på förskola i Huddinge är att använda kommunens e-tjänster. 

Barn som är folkbokförda i Huddinge kommunen kan också placeras i en annan kommun. Vårdnadshavaren tar ansvar för den placeringen om det skulle bli aktuellt.

Ansökan till förskola steg för steg 

  • Välj som mest fem alternativ. Börja med att ta reda på vilka förskolor som passat bäst för ditt barn och familjens förutsättningar. Man kan söka på upp till fem förskolor.
  • Ansök på Huddinge kommuns e-tjänst med BankID eller e-legitimation.  Kötiden bestäms från datumet då ansökan kommer in. Första ansökningsdatumet är tre månader efter barnets födelsedatum. 
  • Erbjudande om placering. När du erbjuds plats kan du svara ja eller nej och välja att stå kvar i kön eller inte. Du kan läsa mer på kommunens hemsida om hur detta fungerar. 
  • Inlämning av schema. Hur mycket tid barnet ska tillbringa på förskolan bestäms främst av vårdnadshavarna arbets- eller studietider. Meddela därför hur vårdnadshavarnas schema för arbete och studier ser ut. 
  • Inkomstuppgifter ska lämnas in. Vårdnadshavarna sammanlagda inkomst avgör om ni ska betala maxtaxa eller en lägre avgift för förskoleplatsen.

Förskola Huddinge – vår pedagogik

Våra förskolor är fristående och har egna profiler, men de har alla en sak gemensamt: våra  förskolor ska få barnen känna sig bekräftade och tagna på allvar varje dag. Lekfullt lärande, samspel och självständighet är grunden för vår verksamhet. Barnen ska få lyckas med någonting varje dag – den glädjen är guld värd. Du kan lita på att ditt barn stimuleras dagligen.

Hjärtekultur på förskolan i Huddinge

På våra förskolor lägger vi grunden för att barnen ska lära för livet. Barnen får en spännande, trygg och lärorik utbildning som utgår från en helhetssyn på barnens olika förutsättningar och behov. 

Vi arbetar med barnen med det pedagogiska konceptet Hjärtekultur som grund. Det sätter sin prägel allt från det pedagogiska arbetet till personalpolitik och mötet med barnens föräldrar. 

Vårt arbete med Hjärtekultur har som mål att stärka barns känsla av egenvärde, deras sociala samspel, empati och känsla av trygghet. Vi vill att en bra inlärningsmiljö ska leda barnen till utveckling, lek, lärande, hälsa och trivsel. 

Förskola Huddinge – lärvännerna

Hjärtrud hjälper barnen att bli en del av gemenskapen på förskolan. Empati, hjälpsamhet och förmåga att hantera konflikter är frågor som Hjärtrud tar hand om.

Lek-Levi älskar lekar som utmanar och stimulerar barnens fantasi och motorik samt förmåga att samarbeta med andra personer. Problemlösning är en annan sak som Lek-Levi utvecklar barnen i.

Ute-Ugo vill vara ute i friska luften och vill att barnen ska få uppleva skog och mark och lära sig att respektera naturen för att känna naturglädje.

Rör-Else ger barnen rörelseglädje och vill utveckla barnens intresse för alla former av fysisk aktivitet och bra, näringsriktig mat. 

Alfabeta har språket i fokus, älskar rim och ramsor, böcker och sång och inspirerar barnen att utveckla språket och lära sig nya ord och uttryck. 

Räkne-Reza älskar siffror och att och prova olika lösningar inom matematik för att skapa en ökad förståelse för exempelvis tid, rum och form. Spela spel är en annan favoritaktivitet för Räkne-Reza. 

Kreativa vill att alla barn ska få skapa och få kreativiteten att blomma. Måla, sjunga och dansa är några av Kreativas favoriter – och barnens!

Förskola Huddinge – vanliga frågor

När kan ett barn börja på förskolan?

Alla har rätt till förskoleplats när barnet har fyllt ett år. Barnet kan börja på förskolan då båda vårdnadshavarna återgår till arbete eller studier eller om de är arbetssökande.

Får jag stå kvar i förskolekön om jag tackar nej till första erbjudandet?

Du kan tacka nej till erbjudandet och ändå stå kvar i kön till högre rankade val. Men din platsgaranti är då förbrukad.

Har barn under ett års ålder rätt att gå i förskola?

Nej, i normala fall har så unga barn inte rätt till förskola. Men det finns undantag, barn under ett år kan få rätt till förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver förskola som ett särskilt stöd i sin utveckling. 

Information om Huddinge 

Aktiviteter för barn

  • Barnföreställningar i Tonsalen. Här hittar du Teater Sláva, som har fullspäckade program året om för både barn och vuxna. Väl värt ett besök.
  • Rådsparken.  Rådsparken är en parklek med djurverksamhet. I stallen bor det åsnor, får, getter, marsvin, kaniner, höns, ankor och katter.
  • Kulturskolan. Här får barnen lära sig dansa, spela musik och sjunga i egna lokaler. En suverän kombination av nöje och lärande i kulturens namn.

Aktiviteter för familjen

  • H.A.N.G. Detta projekt vill med idrottsliga aktiviteter bryta utanförskap, öka jämställdheten och folkhälsan. I samarbete med lokala idrottsföreningar vill HANG skapa en meningsfull fritid i Huddinge.
  • Hälsans stig. Detta är en fyra kilometer lång promenadslinga utan angivet start och mål. Du kan börja din promenad eller joggingrunda precis var du vill på denna slinga som sträcker sig mellan centrala Huddinge och Skogås. 

Kulturföreningen Lyktan. Här anordnas utställningar, föredrag, musik, poesiaftnar i fina lokaler i Skogås centrum.