Varje elev ska känna sig värdefull


Om Dibber skolor

Vi tror på vikten av att varje elev får känna sig värdefull. Vi tror att arbetsro och trygghet syns i skolresultaten och att nyfikenhet och glädje ger de bästa förutsättningarna för lärande. Våra skolor ska vara en plats där både människor och kunskap kan växa.


Våra löften

Vårt löfte till eleverna:
- Du är viktig för oss och vi ska göra allt för att ge dig möjlighet att växa och utvecklas.

Vårt löfte till föräldrarna:
- Vi hjälper ditt barn att nå sin fulla potential på en trygg skola.

Vårt löfte till våra medarbetare:
- Hos oss får du möjlighet att utvecklas och att utföra världens viktigaste jobb på allra bästa sätt.

Vårt löfte till nya förskolor och skolor
- Med oss kan ni behålla er särprägel, men samtidigt ta del av en gemenskap som frigör tid och resurser till eleverna.

Vårt löfte till kommunerna
-
Vi vill arbeta tillsammans för barnens bästa.

Hjärteprogrammet

Läs gärns mer om vårt hjärteprogram här

Gå till hjärteprogrammet

Vår pedagogik