Hjärteprogrammet

Vi önskar att varje elev ska förstå hur viktiga de är, och att de upplever att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. För att vara säkra på det har vi utvecklat ett Hjärteprogram, för att stödja värdegrundsarbetet på skolorna och fritidshemmen.

Hjärteprogrammet, vårt värdegrundsarbete

Vi önskar att varje elev ska förstå hur viktiga de är, och att de upplever att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. För att vara säkra på det har vi utvecklat ett Hjärteprogram, för att stödja värdegrundsarbetet på skolorna och fritidshemmen.

Vi vill vara en skola det strålar om!

Mål att uppnå;

 • Alla elever ska känna sig trygga.
 • Vi har nolltolerans mot diskrimineringar, kränkningar och trakasserier.
 • Vi har ett respektfullt och vänligt klimat på våra enheter.
 • Vi är tydliga.
 • Vi arbetar aktivt med elevinflytande och demokratiska arbetsformer.
 • Vi har engagerade och delaktiga pedagoger som är;
  - aktiva tillsammans med eleverna
  - varma vuxna med hög kompetens
  - generösa och tydliga
  - har ett lustfyllt och ambitiöst förhållningssätt
  - är närvarande och lyhörda
  - ger stöd i elevernas livslånga lärande
  - kultur-och värdegrundsförmedlare

Vi har nolltolerans mot mobbning i våra skolor och fritidshem.