Våra arbetslag på Snäckbacken

Snäckbackens arbetslag består av speciallärare, pedagogiska resurser och sjukgymnast.

Snäckbackens sjukgymnast har ett uppdrags som arbetslagsledare och ansvarar för det kollegiala lärandet i arbetslaget.

Undervisningens på Snäckbacken sker i grupper och tematiskt så att varje ämnesområde representeras i temat.

Snäckbacken Särskola har även tillgång till egen kock med ett tillagningskök.