Vår profil på Runborg skola

Inriktning programmering och matematik

Med en inriktning på matematik och programmering rustar vi eleverna för framtiden, samtidigt som vi arbetar aktivt för både trygghet och ett lustfyllt lärande där vi utmanar varje elev utifrån deras egna förmågor. Vi har även extra fokus på rörelse- och utepedagogik.

Vi jobbar aktivt med digitalisering och programmering integrerat med matematik redan från förskoleklass. På vår skola är det viktigt att man ständigt får möjligheten att utmanas och utvecklas.

Digitaliseringen är inte en del för sig, utan genomsyrar övriga utvecklingsdelar. Med hjälp av digitala läromedlet Loops, sätter vi struktur, vilket gör att undervisningen förstärks och bedömningen underlättas.

Tillgängligheten med specialpedagogiska hjälpmedel ökar och anpassas till den enskilde eleven. Eleverna kan till exempel lyssna på inspelade lektioner, få texter upplästa, skapa filmer eller spela in sin egen röst istället för att skriva ett svar. Det är ett komplement till undervisningen som gör att lärarna kan lyfta sin lektion till nästa nivå.

Programmeringen, bidrar till att barnen lär sig tänka logiskt, tränar problemlösning och samarbete, samt skapar kreativt tänkande. Det är viktiga delar som alla är förmågor som kommer att behövas i framtiden, och som även inkluderas i undervisningen.

Utepedagogik och rörelse

Vi är en naturnära skola och ser även skogen som ett klassrum. Därför ser vi till att integrera ordinarie undervisning med utepedagogik och pulshöjande rörelse för ökad koncentration och välmående.

Vi ser till att väva samman undervisning, utepedagogik och rörelse. Rörelse är en del av dagen då vi har pulspass för att öka koncentration och välmående. Vi jobbar utifrån “Generation Pep skola”.

Programmering och utepedagogik

Målet är att Runborg ska vara en skola i framkant, en skola som ger varje elev de bästa förutsättningarna för framtidens samhälle.

Därför arbetar vi aktivt med digitalisering, programmering och matematik redan från förskoleklass. Under hösten 2020 kommer timplanen med matematik och programmering att utökas ytterligare.

Programmering presenteras redan i förskoleklass och utvecklas successivt för att i sexan även inkludera Java. Programmeringen bidrar till att barnen utvecklar logiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga och kreativitet. Digitaliseringen som skolan arbetar med genomsyrar samtliga ämnen. Bland annat ges ökad tillgång till specialpedagogiska hjälpmedel vilket ger en bättre elevanpassning i och med att varje elev får hitta egna sätt att presentera lösningar på.

Vi är en naturnära skola och ser även skogen som ett klassrum. Därför ser vi till att integrera ordinarie undervisning med utepedagogik och pulshöjande rörelse för ökad koncentration och välmående.

“Programmering kommer att vara som ett andra språk i framtiden” (Jacqueline Humphries, rektor)