Vår profil på Runborg skola

Utepedagogik och rörelse

Vi är en naturnära skola och ser även skogen som ett klassrum. Därför ser vi till att integrera ordinarie undervisning med utepedagogik och pulshöjande rörelse för ökad koncentration och välmående.

Vi ser till att väva samman undervisning, utepedagogik och rörelse. Rörelse är en del av dagen då vi har pulspass för att öka koncentration och välmående. Vi jobbar utifrån “Generation Pep skola”.