Vår profil på Runborg skola

Utepedagogik och rörelse

Vi är en naturnära skola och ser även skogen som ett klassrum. Därför ser vi till att integrera ordinarie undervisning med utepedagogik och pulshöjande rörelse för ökad koncentration och välmående.

Vi ser till att väva samman undervisning, utepedagogik och rörelse. Rörelse är en del av dagen då vi har pulspass för att öka koncentration och välmående. Vi jobbar utifrån “Generation Pep skola”.

Programmering och utepedagogik

Målet är att Runborg ska vara en skola i framkant, en skola som ger varje elev de bästa förutsättningarna för framtidens samhälle.

Därför arbetar vi aktivt med digitalisering, programmering och matematik redan från förskoleklass. Under hösten 2020 kommer timplanen med matematik och programmering att utökas ytterligare.

Programmering presenteras redan i förskoleklass och utvecklas successivt för att i sexan även inkludera Java. Programmeringen bidrar till att barnen utvecklar logiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga och kreativitet. Digitaliseringen som skolan arbetar med genomsyrar samtliga ämnen. Bland annat ges ökad tillgång till specialpedagogiska hjälpmedel vilket ger en bättre elevanpassning i och med att varje elev får hitta egna sätt att presentera lösningar på.

Vi är en naturnära skola och ser även skogen som ett klassrum. Därför ser vi till att integrera ordinarie undervisning med utepedagogik och pulshöjande rörelse för ökad koncentration och välmående.

“Programmering kommer att vara som ett andra språk i framtiden” (Jacqueline Humphries, rektor)