Om Runborg skola

  • Utepedagogik och rörelse
  • Digitalisering
  • Samarbete och gemenskap
  • Studiero

Här på Runborg skola ska alla få möjligheten att utmanas och utvecklas och vi arbetar aktivt för att ge eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet.

Vår värdegrund är viktig för oss och tillsammans skapar vi en skola där alla barn ska bli sedda, få känna sig trygga och få studiero.

Vårt arbetssätt stödjer sig på utepedagogik och rörelse som är en bra grund för varje barns lärande och utveckling.

På Runborg arbetar vi med digitala verktyg för att ge alla barn samma förutsättningar. Därför arbetar alla elever till och med årskurs 3 med en egen iPad i skolan. Vi arbetar också med programmering för att utveckla en förståelse för det digitala språket.

Utepedagogik och rörelse och digitalisering är två arbetssätt som tillsammans utvecklar det bästa hos våra elever.

”Vi är en trygg skola som rustar eleverna för framtiden”

Studiero

Då vi är en mindre skola från förskoleklass till tredje klass är trygghet och sammanhållning något som verkligen känns i våra lokaler. Både lärare och elever känner varandra väl vilket skapar gemenskap, men också ger pedagogerna större möjlighet att följa elevens utveckling från nära håll.

Vår miljö och våra lokaler

Vi har funnits sedan 2014 och skolan ligger vackert och naturnära med ängar, skog och Vallentuna sjö intill knuten. Hos oss på Runborg kan man börja som sexåring och gå fram till årskurs 3. Just nu har vi åldersintegrerade grupper med en härlig atmosfär och arbetar aktivt för att ge alla elever möjlighet till inflytande och delaktighet.