Fritids på Runborg

På Runborgs fritidshem arbetar vi med planerade rastaktiviteter och eftermiddagsverksamhet utifrån läroplanen och skolans övriga inriktning. Bland annat erbjuder vi fortsatt programmering och tillbringar en stor del av vår fritidsverksamhet ute, där vi ofta lagar vårt mellanmål. Vi jobbar aktivt med skapande både analogt och digitalt genom aktiviteter som att tälja i skogen, skapa poddar, vloggar och balansera i skogen.


Om fritidsverksamhet 

På Skolverkets hemsida kan man läsa att kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever, men har ingen skyldighet att göra det. Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast ett fritidshem kan ge. Mer information på Skolverket.