Fritids på DIS Nacka

Fritidsverksamheten är en förlängning av skoldagen men inte lika styrd utan mer en chans att fördjupa sig i de intressen man har. Vi erbjuder rörelse, skapande, slöjd och trombon- eller trumpetspelning. Vi erbjuder även “Lugna Rummet”, dvs ett rum där det pågår aktiviteter varje dag, samt möjligheter till utelek. Fritids öppnar 6.30 och stänger 17.30 och har öppet alla dagar. Vi har fritidsklubb från årskurs 4.

Om fritidsverksamhet

På Skolverkets hemsida kan man läsa att kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever, men har ingen skyldighet att göra det. Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast ett fritidshem kan ge. Mer information på Skolverket.