Fritids på DIS Nacka

Fritidsverkamheten är en förlängning av skoldagen men inte lika styrd utan mer en chans att fördjupa sig i de intressen man har. Vi erbjuder rörelse, skapande, slöjd och trombon- eller trumpetspelning. Vi erbjuder även “Lugna Rummet”, dvs ett rum där det pågår….. aktiviteter varje dag, samt möjligheter till utelek. Fritids öppnar 6.30 och stänger 18.00 och har öppet alla dagar.Vi har fritidsklubb från årskurs 4.