Aktuellt på DISN

Antagning 22/23

Inför antagningen läsåret 22/23 tar vi emot elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vår skola växer ett år i taget och kommer att bli en F-9 skola år 2025. Våra lärare är undervisande i flera klasser på skolan i syfte att säkerställa att alla barn är allas vårt ansvar samt att barnen känner och blir sedda av alla pedagoger på skolan.

Om du är i behov av plats innan höstterminen startar, vänligen kontakta rektor.