Våra arbetslag på DISH

På vår skola har vi lärare som är legitimerade och talar både engelska och svenska.  IB -pedagogiken genomsyrar både skola och fritidsverksamheten.

Möt våra lärare

Teachers at DIS Helsingborg. The aim is to improve students skills and critical thinking, problem-solving abilities, collaboration, communication and innovation.


Vad är ett arbetslag?

Arbetslag består oftast av en eller flera lärare samt personal på en skola. I ett arbetslag kan man ta till vara på varandras kompetenser och lära av varandras olikheter. 

Samarbete och reflektion för bättre undervisning

För att stärka lärares ämneskunskaper och didaktiska* kompetenser behöver skolor skapa förutsättningar för kollegial, långsiktig och strukturerad kompetensutveckling. Läs mer på skolverket.se 

Kort om arbetslaget historia i skolans värld

På 90-talet fick grundskolan en ny läroplan och ansvarsfördelningen på skolans
område gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Det innebär att man leder en verksamhet med uppsatta mål (snarare än processer) vilket kopplas samman med decentralisering (fördelning av inflytande från en person till flera ne.se).

Intentionerna bakom förändringarna var bland annat att få ett system för deltagande målstyrning. Det utvecklades även arbetslag som skulle lära av varandra samt arbeta mot ett gemensamt mål och resultat. 

Skolverkets samlade forskning för skolan finner du här: skolverket.se

Ett av Dibbers skolors gemensamma mål är att varje elev ska känna sig värdefull.

*Didaktik: läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik