Våra arbetslag på DISH

På vår skola har vi lärare som är legitimerade och talar både engelska och svenska.  IB -pedagogiken genomsyrar både skola och fritidsverksamheten.