Rydebäcks Montessoriskola har nu blivit Dibber Rydebäcks förskola och skola

Rydebäcks Montessoriskola har nu blivit Dibber Rydebäcks förskola och skola, där vi har plats för 40 förskolebarn och 112 skolelever. Dibber Rydebäcks förskola öppnar den 1 oktober i vårt helt nybyggda skolhus på Nämndögatan/Klostervägen. Dibber Rydebäcks skolas läsår 2019/2020 inleds i våra befintliga skollokaler på Gräddögatan 1, under höstlovet sker flytten till den nya skolbyggnaden.

VÅRA VISONER OCH VÅR VERKSAMHETSIDÉ

På Dibber Rydebäck skall varje elev (innefattar även barn på förskolan) få möjlighet att känna sig unik och värde-full. Vår främsta ambition är att eleverna ska ges de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan och i livet – det vill säga känna glädje, stolthet och gemenskap tillsam-mans med sina kamrater. Vi har en stor tilltro till elevens förmåga och inre drivkraft.

Våra pedagoger och lärare tar ett gemensamt ansvar för att eleverna ska lära och utvecklas, såväl på förskolan, i skolan som på fritidshemmet. Elever ges möjlighet att på-verka arbetsområde, arbetsformer samt arbetsplats. Vår verksamhet präglas av höga och tydliga krav, för såväl elever som lärare. Som elev vet jag vad som förväntas av mig, jag vet också att lärarna gör allt de kan för att jag ska nå min fulla potential.

Förskolans och skolans miljö, material och inte minst lärare ska locka till ett lustfyllt lärande för livet. För att få så hög måluppfyllelse som möjligt ser vi digitala lärverktyg och laborativa aktiviteter som centrala i undervisingen.

VÅR SKOLA har lediga platser i de flesta årskurser efter-som skolan nu växer. Inför läsåret 19/20 har vi behöriga lä-rare som välkomnar eleverna i årskurs F-6.

VÅR FÖRSKOLA är en nystart och alla 40 platserna är till-gängliga. Vi räknar med att förskolan blir valbar i Skol- och fritidsförvaltningens kösystem i juni 2019. Rekrytering av pedagoger till förskolan startar under försommaren.

VID INTRESSE AV VÅR GRUNDSKOLA (frågor, köplace-ring etc.) - varmt välkomna att kontakta rektor Lotta Nyrén, [email protected]

VID INTRESSE AV VÅR FÖRSKOLA (frågor, fortlö-pande informationsbrev) – varmt välkomna att kontakta rektor Stellan Hagström, [email protected]

ÖPPET HUS
För intresserade barn/elever med familjer bjuder vi in till ett ÖPPET HUS i
vårt nya skolhus.
Välkomna att besöka vårt skolbygge onsdagen den 19 juni mellan kl 14.00-17.00.
Tänk på att det är en byggarbetsplats och att vi måste följa instruktion
från entreprenören.