Detta är Dibber

Vi får världens viktigaste värden att växa!

Varför Dibber?

En dibber är en planteringspinne. Den hjälper frön och sticklingar att växa och grönska. På samma sätt vill vi finnas för varje barn och elev hos oss. Att det frö vi kan plantera i form av nyfikenhet, kunskap och självförtroende, ska fortsätta växa livet ut.

Vi tror på vikten av att varje barn får känna sig värdefullt. Vi tror att trygghet, nyfikenhet och glädje ger de bästa förutsättningarna för lärande. Våra förskolor och skolor ska vara en plats där både människor och kunskap kan växa.


Vår historia

Dibber är en del av koncernen Laringsverkstedet. Vår historia börjar med två eldsjälar Randi och Hans Jacob Sundby. Paret, som i grunden är pedagoger, har en bred kunskap om barn och hur man driver förskolor och skolor. De drivs av en önskan om att varje barn ska få känna sig värdefull. På frågan om hur många förskolor och skolor de tänker driva så svarar de alltid: Hur många barn behöver höra att de är värdefulla?

1983 | Hans Jacob på "Sommercamp"
Det börjar med att Hans Jacob och några av hans vänner bestämmer sig för att göra ett sommarläger för de barn som aldrig får åka på semester. På det här lägret träffar han en liten flicka som säger: "Här är det så gott att vara, här finns ingen som svär och dricker alkohol". Där och då visste han vad han skulle ägna resten av sitt liv till.

1986 | Randis val av karriär
Randi finner sitt livs dröm, och det är inte att arbeta som optiker som resten av familjen, istället vill hon utveckla en miljö som får barn att blomstra och känna att de är värdefulla.

1998 | Gemensam dröm
De träffas i en liten stad i Norge som heter Jessheim och de har en gemensam dröm att alla barn ska få känna sig värdefulla. De gifter sig och startar sitt livsverk tillsammans.

2003 | Den första förskolan
Tanken är att starta en skola som inte bara har bra innehåll, men där barnens självkänsla står i centrum. De hör om en förskola i Randis barndomsby Kristiansand som ska stängas. Dem slår till och köper den - äntligen kan drömmen gå i uppfyllelse!

2009 | 50 förskolor i Norge
De får många duktiga medarbetare med i teamet och har nu 50 förskolor i Norge.

2015 | ...och några fler...
Fler och fler vill bli Læringsverkstedets förskolor. Nu är det ungefär 2400 vuxna och 7000 barn.

2017 | …och ännu fler...
Nu är vi ungefär 6000 vuxna och 20 000 barn fördelat på Norge, Sverige, Riga och Dubai. Vi arbetar på att bli ännu fler så att så många barn som möjligt ska få uppleva att de är värdefulla.

Vision, värderingar och löften

Vår gemensamma uppgift är att skapa en plats där barn kan växa. Det handlar både om sociala färdigheter och om att lära.


Vision

"Vi får världens viktigaste värden att växa"

Värden som ska växa är bland annat: barnens självkänsla, föräldrarnas trygghet och medarbetarnas yrkeskunskap och yrkesstolthet.


Värderingar

Syfte
Alla barn och elever upplever och känner att de är värdefulla.
Barnet/eleven är värdefull i sig själv, inte för det hen säger eller gör.

Läs mer om värdegrund för våra skolor.

Läs mer om värdegrund för våra förskolor.