Grundskolor med stark värdegrund

Dibber är ett skolföretag som står starkt på en genomtänkt värdegrund. Våra grundskolor har alla sin unika prägel samtidigt som vi arbetar med en modern pedagogik och trygg skolmiljö. Våra skolor är till för att ge eleverna en bra framtid, därför arbetar vi aktivt med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder där eleven alltid står i fokus. Eleverna på Dibbers grundskolor ska vara trygga, få ordentliga utmaningar och studiero varje dag.

Välj en våra grundskolor i Sollentuna


Söka Grundskola i Sollentuna

Har du barn som ska börja i grundskolan? Här berättar vi hur ansökan går till.  

Gör ansökan i kommunens egen e-tjänst – det är ett måste för att ditt barn ska få en grundskoleplats. Om du söker i Dibbers eget kösystem måste du alltså söka även via kommunens e-tjänst. 

I e-tjänsten anger du vilka skolor du önskar att ditt barn går i. Du kan välja upp till sju skolor i rangordning – och du kan ändra dina val under hela ansökningsperioden. 

Har barnet fler vårdnadshavare än en? Då måste alla skriva på ansökan innan den skickas in. 

Ansökan steg för steg 

 • Börja med att välja skolor att söka till. Du kan söka till upp till sju grundskolor, var noga med att du hittar de skolor som känns bäst. 
 • Skicka in din ansökan. Du anger vilka skolor du föredrar i rangordning. Vill du göra ändringar i din ansökan?  Det kan du göra under perioden för ansökningar, efter det stängs tjänsten.
 • Beslut tas om skolplacering. I början på april bör du som senast få besked om vilken skola ditt barn har fått plats på. Beslutet meddelas via e-post eller brev. Du behöver inte tacka ja, du behåller platsen automatiskt. Om du är missnöjd med ditt barns placering så går det att ansöka om skolbyte under de perioder som är avsedda för detta. 

Grundskola Sollentuna – vår pedagogik

Alla Dibbers skolor står stabilt på en stark värdegrund. Vårt mål är att vara den bästa skolan för varje elev. Därför arbetar vi dagligen med ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Vårt värdegrundsarbete är grundat i vår eget koncept Hjärtekultur, som är en del av den inlärningsmiljö som barnen dagligen möter, och våra grundskolor i Sollentuna ska vara en plats där barnen kan växa och frodas. Alla elever ska känna sig värdefulla, bli bekräftade och tagna på allvar i våra verksamheter. 

Med hjälp av Hjärtekultur bidrar vi till starka, trygga barn och ungdomar som kommer att bidra till en bättre framtida värld. För att nå dit arbetar vi aktivt med att stärka elevernas känsla av egenvärde, empati och förmåga till socialt samspel. 

Även om våra grundskolor i Sollentuna och hela Sverige har egna profiler har de alla en hel del gemensamt – bland annat att erbjuda våra elever en utbildning av högsta klass. 

Våra grundvärden 

Här är de grundvärden som genomsyrar vår grundskoleverksamhet:

 • Kvalitet och innovation.
 • Meningsfullt och lustfyllt. 
 • Tydlighet och struktur.
 • Tillgänglighet och differentierat.
 • Socialt och relationellt

Alla har rätt att välja en fristående grundskola

Alla vårdnadshavare kan välja en fristående skola för sitt barn. Huvudregeln är att fristående skolor ska vara öppna för alla elever som har rätt till utbildning. Finns det inte plats för alla som söker till en fristående skolan ska urvalet göras på ett sätt som är godkänt av Skolinspektionen. Exempel på vanliga urvalsgrunder är kötid, syskonförtur och geografisk närhet. 

Grundskola Sollentuna – vanliga frågor

När sätts betygen i grundskolan?

Första gången du får betyg är i slutet av höstterminen i sexan. Sedan får du nya betyg varje termin tills du får ditt slutbetyg i slutet av nionde klass.

Hur många ämnen finns det i grundskolan?

Man kan säga att det finns ungefär 18 ämnen i grundskolan. Det kan dock skilja sig beroende på bland annat val av språk. 

Kan man gå på grundskola i en annan kommun än där jag bor?

Ja, men då ska det finnas ett samverkansavtal mellan din hemkommun och den kommun du önskar gå grundskolan i. 


Information om Sollentuna

Aktiviteter för barn

 • Aktiv ungdom Sollentuna. Här finns spännande och lärorika kurser för barn och unga i många olika områden. Musik, teater, målning, parkour, judo och annat – här finns något roligt för alla. 
 • Laserfortet Häggvik. Här finns alla möjligheter att ha roligt. Gokart, paintball och laserspel är några av attraktionerna på Laserfortet som rekommenderas från 5 år och uppåt. 
 • Deepvalley Skatepark. I skateparken finns kan alla att ha kul på brädan, sparkcykeln eller BMX-hojen. En stor park med många ramper och hinder. 

Aktiviteter för familjen

 • Simhallen. I Sollentuna simhall finns flera bassänger, möjlighet till simhopp samt gym, bowling och en restaurang. Lek och träning i en härlig kombination. 
 • Segla och paddla. Kanoter och kajaker hyrs ut både vid Rosjön och i Norrviken. I Edsviken anordnas dessutom seglingskurser. 
 • Besök en bondgård. Bögs gård på Järvafältet är öppet för alla som vill uppleva lite äkta lantliv. Träffa grisar, kor, getter, hästar och höns och ta en fika.