Värdegrund - hjärtekultur

Värdegrundsarbete

Förskolans uppdrag är att aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar. I Dibber förskola är vårt mål att alla barn ska få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar varje dag.

Som en del i detta arbetet har vi utvecklat Hjärteprogrammet, som utgår ifrån vår lärvän Hjärtrud. Vi tror på att goda upplevelser och erfarenheter sätter positiva spår. Hjärtrud är symbolen och vårt gemensamma verktyg i vårt arbete med att alla är lika mycket värda och unika.

Hjärtrud

Hjärtekultur

En del av vårt fundament i vår företagsfilosofi är Hjärtekultur. Det är centralt i vår personalpolitik, i vårt kundbemötande och i vårt pedagogiska arbete med barnen. Hjärtekultur ska stärka barns och vuxnas känsla av egenvärde och förmåga till socialt samspel med andra.

Vår personalpolitik


Vi är medarbetare som får världens viktigaste värden att växa.

Vårt förhållningssätt till vårdnadshavare


Vi har kunder, vilket gör oss till en serviceverksamhet.

Vår pedagogik


Vi har fokus på lustfyllt lärande, samspel och att varje barn känner att hen är ”en som kan”.

Våra ledarprinciper


Vi har ledare som leder

Vår organisation


Lokal drift - nationella resurser.