Välkommen till

Dibber Silverbäcken förskola

Linvävarvägen 2, 191 38 Sollentuna, Sverige

Om oss

  • Nära till natur
  • Jag kan, jag vill, jag vågar
  • Kreativitet
  • Lärvännerna tydliggör pedagogiken
  • Vi använder digitala verktyg
  • Enkel kommunikation med vårdnadshavare via Unikum och Tempus
  • Föräldrasamverkan
  • Flexibel inskolning

Vi får världens viktigaste värden att växa

Förskolan Silverbäcken ligger i härliga & lugna Silverdal i utkanten av Sollentuna. Området är omringat av öppna grönområden och naturområden som skogspartier och nära till Edsviken havsvik. Parkerna och skogsområden runtomkring är som dukat för att undersöka, utforska och lära tillsammans. Vi är belägna precis bredvid Silverbäcken Skola som vi även har ett tätt samarbete mellan.

Vi är en förskola med 2 avdelningar som arbetar tätt ihop. Vi utforskar närområdet tillsammans och tar oss längre ut ju äldre vi blir. De äldre barnen åker skridskor under vintertid (Sollentuna vallen) och vi tar oss till biblioteket och parker och går på kulturevenemang så som teater. Mulle Meck parken är en uppskattat park.Den pedagogiska lunchen

Vi är en sockerfri förskola och får vår mat från Silverbäcken skola som har varit nominerad till White Guide Junior inom både elevengagemang, utematlagning samt kvaliteten på maten. Ett exempel på samarbete mellan förskolan och skolan är under Eart Hour där vi släcker ner förskolan och går över till skolan där de lagar maten ute och vi äter lunch på skolgården tillsammans med elever och lärare från skolan.

Så här arbetar vi

Dibbers ledord

  • Lekfullt lärande – samspel – "Jag kan!"
  • Vi får världens viktigaste värden att växa

Vi har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, ut och njut, kreativitet och språkutveckling där vi vill erbjuda en trygg miljö som stimulerar barnen till lek och lärande. Vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt i barnens intressen. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och dess måluppfyllelse, utifrån varje barns unika förutsättningar och behov.


Värdegrund

Även Barnkonventionen och barns rättigheter är del av vårt arbete för att barnen skall känna sig trygga. Vi arbetar med ”kompisböckerna” för att öva på socialt samspel, visa respekt och empati för sig själv och andra människor. Vi vill att våra barn blir självständiga individer med ett rikt språk som vågar prova och möta olika utmaningar i livet. Inom Dibber firar vi varje år Barnens hjärtedag som handlar om att genom goda handlingar rikta fokus på solidaritet mellan människor i samhället.

För att förverkliga vårt läroplansuppdrag inom förskolan har vi tagit stöd av våra sju lärvänner. Lärvännerna ska stärka, synliggöra och tydliggöra vårt lärandeuppuppdrag i olika områden med leken i fokus. Läs mer om vår pedagogik här.


Digitala verktyg

Vi använder oss av digital teknik i form av bl.a. läsplatta, dator, kamera, robotar och projektor . Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande. Allt ifrån QR – koder till Green Screen till AR Djur (Augmentet reality) och se hur människan ser ut inuti genom Virtual -Tee.Unikum och Tempus Hemma

Vi använder oss av webbverktyget Unikum där vi planerar, utvärderar och analyserar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barns utveckling i barnets egen lärlogg och gruppens arbete i lärloggen för avdelningen. I Unikum kan ni som vårdnadshavare på ett lätt sätt ta del av förskolan arbete, följa det egna barnets utvecklig och ha en bra kommunikation med förskolan och pedagogerna. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum och ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går genom barnets lärloggar utifrån läroplanens rubriker, Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och fritidsverksamhet. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro vilket underlättar administration.

Tempus gör det enkelt att sätta scheman hemifrån via dator eller smartphone. Det blir även lättare att skicka meddelanden om barnens frånvaro eller vem som hämtar barnet, då Tempus gör det möjligt för både avdelningens personal och den administrativa enheten att få direkt tillgång till denna information. Tempus visar dig dessutom en verklig överblick av hur mycket tid barnet är på förskolan.

Föräldrasamverkan

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till utvecklingssamtal, föräldramöte, dropp-in-möten, vår/sommar fest samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld.

Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en bra start på vår förskola så tillämpar vi flexibel inskolning. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro. Vi är även flexibla om det skulle behövas mer tid och hela inskolningen sker i dialog med förälder.

Öppettider

Vi anpassar våra öppettider utifrån barnens vistelsetid inom tidsintervallet 07:00–17.00

Under sommar och julledigheter slår vi ihop Dibbers förskolor i olika delar av Sollentuna. Vilken förskola som håller öppet är varierande.

Kontakt avdelningarna

Du kan ringa avdelningarna mellan kl 7:00-17:00

Bubblan: 076-501 64 42

Tornado: 070-423 33 09 Blå Grupp

Tornado: 070-423 33 03 Orange Grupp

Dokument från Dibber