Välkommen till

Dibber Hökarboden förskola

Eriksbergsvägen 1, Sollentuna, Sverige

Välkomna till Dibber Hökarboden förskola!

Hökarboden ligger i en villa centralt i Helenelund, sollentuna. Det är tre avdelningar på förskolan, två för de äldre barnen och en för de yngre. Förskolan har en stor gård med träd som ger skugga på sommaren. På gården har vi olika lek- och lärstationer där barnen kan utforska och lära på ett lusfyllt sätt. Hos oss har ditt barn stort inflytande över sina aktiviteter och det finns mycket att välja på. Vi går på utflykter till närliggande skogsparti och lekpark.

Vi erbjuder barnen många möjligheter till lek och lärande i våra inne- och utemiljöer. Genom att materialet i våra lärmiljöer är tillgängliga så kan barnen välja vad de vill utforska. Pedagogerna är närvarande och stöttar barnen i sin lek och i sitt lärande.

På Hökarboden har vi en stor gård där barnen har många lärstationer att välja på. Eftersom förskolans gård sträcker sig runt större delen av huset så möts alla barn som går på förskolan i vår utemiljö. Pedagogerna har utvecklat miljöerna ute tillsammans med barnen och familjerna. En uppskattad aktivitet är när vi har fixardagar där vi tillsamans utvecklar och vårdar vår gård. Vi arbetar med hållbar utveckling där förståelsen för hur vi tar hand om varandra om vår omgivning är ett viktigt inslag.

Dokument från Dibber