Om Silverbäcken förskola

Vi får världens viktigaste värden att växa

  • Nära till natur
  • Jag kan, jag vill, jag vågar
  • Kreativitet
  • Vi använder digitala verktyg
  • Flexibel inskolning

Förskolan Silverbäcken ligger i härliga & lugna Silverdal i utkanten av Sollentuna. Området är omringat av öppna grönområden och naturområden som skogspartier och nära till Edsviken havsvik. Parkerna och skogsområden runtomkring är som dukat för att undersöka, utforska och lära tillsammans. Vi är belägna precis bredvid Silverbäcken Skola som vi även har ett tätt samarbete mellan.

Vi är en förskola med 2 avdelningar som arbetar tätt ihop. Vi utforskar närområdet tillsammans och tar oss längre ut ju äldre vi blir. De äldre barnen åker skridskor under vintertid (Sollentuna vallen) och vi tar oss till biblioteket och parker och går på kulturevenemang så som teater. Mulle Meck parken är en uppskattat park.Den pedagogiska lunchen

Vi är en sockerfri förskola och får vår mat från Silverbäcken skola som har varit nominerad till White Guide Junior inom både elevengagemang, utematlagning samt kvaliteten på maten. Ett exempel på samarbete mellan förskolan och skolan är under Eart Hour där vi släcker ner förskolan och går över till skolan där de lagar maten ute och vi äter lunch på skolgården tillsammans med elever och lärare från skolan.

Så här arbetar vi

Dibbers ledord

  • Lekfullt lärande – samspel – ”Jag kan!”
  • Vi får världens viktigaste värden att växa

Vi har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, ut och njut, kreativitet och språkutveckling där vi vill erbjuda en trygg miljö som stimulerar barnen till lek och lärande. Vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt i barnens intressen. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och dess måluppfyllelse, utifrån varje barns unika förutsättningar och behov.

Värdegrund

Även Barnkonventionen och barns rättigheter är del av vårt arbete för att barnen skall känna sig trygga. Vi arbetar med ”kompisböckerna” för att öva på socialt samspel, visa respekt och empati för sig själv och andra människor. Vi vill att våra barn blir självständiga individer med ett rikt språk som vågar prova och möta olika utmaningar i livet. Inom Dibber firar vi varje år Barnens hjärtedag som handlar om att genom goda handlingar rikta fokus på solidaritet mellan människor i samhället.

För att förverkliga vårt läroplansuppdrag inom förskolan har vi tagit stöd av våra sju lärvänner. Lärvännerna ska stärka, synliggöra och tydliggöra vårt lärandeuppuppdrag i olika områden med leken i fokus. Läs mer om vår pedagogik här.

Digitala verktyg

Vi använder oss av digital teknik i form av bl.a. läsplatta, dator, kamera, robotar och projektor . Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande. Allt ifrån QR – koder till Green Screen till AR Djur (Augmentet reality) och se hur människan ser ut inuti genom Virtual -Tee.