Om Terassen förskola

På Dibber Terrassen är barnens egna erfarenheter och kunskaper utgångspunkten för lärandet. Vi arbetar i mindre barngrupper för att bättre kunna stimulera barnens språkutveckling. Förskolan har en egen gård och ligger nära sollentuna centrum. Vi har nära till bibliotek och närliggande parker.

På Dibber Terrassen arbetar vi med lärande på ett lustfyllt sätt i inspirerande lärmiljöer. Våra lärmiljöer har ett rikt material som erbjuder många olika möjligheter till utforskande.

På Dibber Terrassen har barnen stort inflytande över sin vardag. Barnens delaktighet är viktig och deras intressen styr utvecklingen av våra lärmiljöer och projket. Genom att våra lärmiljöer inne och ute är tillgängliga så kan barnen välja vad de vill utforska. Pedagogerna är närvarande och stöttar barnen i sin lek och i sitt lärande. Vi arbetar med barnens språkutveckling genom sång, lek och utforskande. Vi odlar grönskaker med barnen som vi planerar ut i våra stora planteringslådor på gården. Sedan skördar vi tillsammans med barnen. Att alla sinnen är med i lärandet är viktigt för oss. På Terrassen vill vi att lärandet ska vara lustfyllt och ske i för barnet meningsfulla situationer.