Välkommen till

Dibber Kattfoten förskola

Skälsätravägen 40, Tyresö, Sverige

Om oss

  • Vi har engagerade pedagoger som sätter omsorg, utveckling och lärande i fokus - den lilla förskolan med det stora hjärtat.
  • Stora möjligheter att utvecklas och lära i samspel med naturen.
  • Föränderliga lärmiljöer utifrån barnens behov

Vi har engagerade pedagoger som sätter omsorg, utveckling och lärande i fokus - den lilla förskolan med det stora hjärtat

Pedagogerna på förskolan Kattfoten är; citat från förälder; ” Alltid glad och omtänksam personal ❤️ Mitt barn upplevs alltid trygg och glad efter sin dag på förskolan. Personalen engagerar sig i barnens utveckling och ser verkligen varje barn! Tack alla fina pedagoger på Kattfoten!”


Stora möjligheter att utvecklas och lära i samspel med naturen

Förskolan Kattfoten ligger i ett lugnt villaområde i Tyresö med skog och sjö runt hörnet. Vi har en stor gård som gränsar till en liten skog som vi kan komma till genom en grind i staketet. Gården består av två gårdar; en på framsidan där du hittar berg att klättra på, sandlåda att konstruera och bygga i, odlingar som berikar våra sinnen. På baksidan möts du av en mindre gård som inte är lika kuperad. Den mindre gården är gräsbeklädd och även här hittar du en sandlåda. De höga träden runt om ger skön skugga varma sommardagar.

Biltrafiken är minimal förbi förskolan.

Förskolans läroplan beskriver vårt uppdrag utifrån Hållbar utveckling; `Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle` s.9 Lpfö18.

Vårt arbetssätt genomsyras av tänket runt hållbar utveckling, vara varsamma med vårt material, kan och vad kan vi återanvända, sopsortera, vara sparsamma med ex vatten, el. Vi odlar tillsammans med barnen där vi konkret kan visa på naturens kretslopp. Under några tillfällen har vi också haft möjligheten att se hur matrester förmultnar och blir till jord igen.

Har köpt in en Muurikka som vi använder kontinuerligt, både till enklare korvgrillning men också till lite mera avancerad matlagning.


Föränderliga lärmiljöer utifrån barnens behov

Förskolan Kattfoten har stora, ljusa och trevliga lokaler. Detta ger stora möjligheter till en föränderlig miljö utifrån barnens behov. Vi har inrett ett rum som ”Rörelserum” där vi kan utmana våra barn i motoriska övningar, yoga, olika samlingar…


Styrdokument

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18)sen flera år tillbaka och den senaste började gälla 190701. För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden så har Dibber valt att göra detta genom våra lärvänner; Alfa-Beta (språk och kommunikation), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande), Rör-Else (fysisk aktivitet), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra), Ute-Ugo (naturen och närmiljön). Utifrån dessa områden så sker undervisning med barnen varje dag. Pedagogerna dokumenterar barnens utbildning genom vår digitala plattform Unikum.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer som tex öppettider, antal utvecklingsdagar etc (se Tyresö kommuns hemsida)


Organisation

Vi har valt att dela in förskolans barn utifrån ålder så att de yngsta barnen 1-3 år är på avdelningarna Liljan/Gullvivan. De äldre barnen, 3-5 år är på Violen Lila/Violen Blå. Hos oss arbetar både förskollärare och utbildade barnskötare.

Vi öppnar kl.6.30 varje morgon och äter frukost strax därefter med de barn som kommer tidigt. Efter frukost så går vi ut på gården och möter upp de barn som lämnas senare. Detta för att barnen ska slippa klä av sig för att senare klä på sig igen. När alla har kommit vid kl.09.00, både barn och pedagoger, så delar vi in oss i olika arbetsgrupper; några går iväg från gården, några blir kvar och några går in för att arbeta med något projekt.

Vi har gjort iordning ett rum till Rörelserum där det finns utmaningar som att gå balansgång, hoppa, göra kullerbyttor, klättra, ha yoga etc

Förskolan leds av rektor och en pedagogisk utvecklingsledare. Vår pedagogiska utvecklingsledare är med och driver den pedagogiska utvecklingen på varje förskola tillika varje avdelning, hen håller i nätverk mellan pedagoger på förskolan och är också med ute i verksamheten för att kunna utveckla och stötta pedagoger i deras arbete.

Vi har en kock som lagar mat till oss alla. För oss är det viktigt med bra och näringsriktig kost.


Introduktion

Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är delaktig i att introducera ditt barn till utbildningen och till gruppen.

Introduktionen börjar med att du/ni och ert barn bjuds in till ett samtal som tar ca 30 min. Under detta möte får ni tillfälle att träffa ansvariga pedagoger, ställa frågor och berätta om ert barn. På detta möte tydliggörs vad som förväntas av oss som pedagoger och av dig som förälder.

En tid efter introduktionen har vi ett uppföljningssamtal där vi går igenom hur den första tiden har varit för dig/er och barnet.

Introduktionen pågår under ca 3-4 dagar mellan ca 9-15.

”Viktigt att veta inför ditt barns förskoletid inom Dibber”


En dag på förskolan

OBS. Tiderna är ungefärliga dock ej öppning/stängning


6:30 - Förskolan öppnar

6:45 (-7:15) - Frukost serveras

7:30 - Vi går ut på gården ( om vädret tillåter)

9 - Alla barn och pedagoger är på plats

9-11 - Pedagogisk verksamhet i olika grupper

11 - Lunch

11-13 - Vila; sovvila för de yngsta, saga/lugn aktivitet för de äldre

13.30 - Mellanmål för de yngre

14 - Mellanmål för de äldre

14:30 (-17:15) - Ute på gården

17: 15 - Förskolan stänger


Kontaktuppgifter till förskolan Kattfoten

Köket 072-858 60 73

Liljan 076-050 60 46

Gullvivan 073-966 98 54

Violen Lila 076-569 70 46

Violen Blå 073-944 09 55

Dokument från Dibber