Välkommen till

Dibber Vinbäret förskola

Rävgärdsvägen 15, Sollentuna, Sverige

Om oss

Förskolan Vinbäret ligger i ett villaområde i Viby, Sollentuna. Förskolan ligger nära sjön Ravalen och med gångavstånd till Naturreservatet Järvafältet. Förutom den fantastiska natur som Järvafältet kan erbjuda så ger den också oss möjlighet att hälsa på hos bonden och dennes djur. Barnen får pröva på att vara bonde för en dag och se till att djuren har det bra på gården, mata, mocka och mycket annat.

Vi är en liten förskola med två avdelningar, en avdelning för de yngre och en avdelning för de äldre, avdelningarna har ett nära samarbete så du och ditt barn kommer lära känna alla pedagoger på förskolan.

Förskolan har utbildade och medupptäckande förskollärare och barnskötare, som arbetar i arbetslag.

Vi har en lugn och naturnära gård där näktergalen sjunger i buskarna, vi kan också se hur bävern lämnar sina spår på våra promenader i närområdet. Tillgång till sjön Ravalen bidrar med att barnen kan vara med att utforska vad som kan finnas i en sjö, möjlighet att se grodyngel, grodor se hur trollsländorna utvecklas mata fåglar på vintern.

Gården utmanar ditt barns fantasi och kunskaper och inbjuder till många typer av lek, gunga, cykla, klättra och balansera, spela boll leka med vatten är några exempel. Lek och lärmiljöerna både ute och inne är planerade för att utveckla kunnande genom ett lustfyllt lärande.

Vi arbetar mycket med barnens egen självständighet. ”att kunna klara själv” vi ger barnen tid att själva kunna klara av både av- och påklädning, gå på toaletten, tvätta sina händer, duka och duka av vid måltid, kunna ta mat själv osv. förskoledagen erbjuder många tillfällen till detta och pedagogerna är med och stöttar, uppmuntrar och berömmer.

Så här arbetar vi

Vi får världens viktigaste värden att växa

På Vinbäret är det viktigt att barn och vuxna trivs och har roligt tillsammans, där lärandet sker genom leken. Barnen ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan men utgår till stor del från barnens intressen, förutsättningar och olika behov.

Lärvännerna är med oss i den pedagogiska verksamheten där Hjärtrud är centralfigur då vi arbetar mycket med värdegrundsfrågor och empati. Höstterminen startar ofta med ett empatiprojekt. Kompisböckerna är också ett material vi arbetar med, för att träna socialt samspel och respekt för varandra.


Miljöarbete

Vi har lång tradition med miljöarbete på förskolan, barnen har länge källsorterat material såsom kartong, plast och papper, men även komposterbart. Det som inte går att återanvända i leken eller till skapande verksamhet sorteras bort. Källsorteringskärl finns på flera platser inne på förskolan och kärlen töms tillsammans med barnen ute i våra sorteringstunnor.

En dag på förskolan Vinbäret

Kl. 7.00 öppnar vi på förskolan och de första barnen börjar komma.

Kl. 7.30 börjar vår dag utomhus och de som kommer välkomnas och checkas in av pedagog i vårt närvarosystem Tempus. Ditt barn är då klätt för dagens utevistelse.

Kl. 9.00 är barnen uppdelade på respektive avdelning och har en fruktstund där barnen kan förberedas på dagens aktiviteter. Förmiddagarna är tid för nya upptäckter i teman och projekt, men även den lustfyllda leken får stort utrymme. Gruppen delas ofta i mindre grupper, några går till närliggande skog andra är på gården och har ex vattenlek, bygglek, upptäcker och utmanar sig själv påvår egen gård.

Kl.11.00 är det lunch med efterföljande vila både för stora och små. När vilan är över finns möjlighet för lek tillsammans.

Kl. 14.00 mellanmål äts gärna ute om vädret tillåter.

Efter mellanmålet börjar några barn och pedagoger att gå hem och de som är kvar fortsätter sina upptäckter på gården eller inne i våra lek och lärmiljöer.

Kl. 17.00 stänger förskolan.

Föräldrasamverkan

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till utvecklingssamtal, föräldramöte, drop-in-möten, öppna föräldraforum, vår/sommar fest samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld eller varför inte vara med ditt barn en dag på förskolan.

Introduktion

För att både barn och föräldrar ska få en bra start på vår förskola så tillämpar vi föräldraaktiv introduktion. Du som förälder deltar under minst 3 hela dagar på förskolan och deltar aktivt i alla aktiviteter/rutiner under de här dagarna. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolan rutiner och miljö i lugn och ro. Vi är även flexibla om det skulle behövas mer tid och hela introduktionen sker i dialog med förälder

Unikum

Vi använder oss av webbverktyget Unikum där vi planerar, utvärderar och analyserar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barns utveckling i barnets egen lärlogg och gruppens arbete i lärloggen för avdelningen. I Unikum kan ni som vårdnadshavare på ett lätt sätt ta del av förskolan arbete, följa det egna barnets utveckling och ha en bra kommunikation med förskolan och pedagogerna. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum 1 gång per termin och ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går genom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker, Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.

Öppettider

Kl. 7.00-17.00

Under sommar och jul slår vi ihop verksamheterna på någon av Dibbers förskolor i norra Sollentuna


Kontakt till Förskolan

Svalan 073-997 68 09

Myggan 073-944 37 29

Dokument från Dibber