Välkommen till

Dibber Skogsdungen förskola

Malungsvägen 145, Sollentuna, Sverige

Om oss

Förskolan Skogsdungen ligger i Sollentuna Kommun i kommundelen Viby. Förskolan är en fristående byggnad med naturen inpå knuten, den ligger ett stenkast från naturreservatet Järva och närhet till sjön Ravalen. Förskolan har 4 avdelningar där pedagogerna är uppdelade i 2 arbetslag Dungen och Skogen, varje arbetslag ansvarar för barn mellan 1-5 år. Barnens lek och lärmiljöer är anpassade efter barns ålder och mognad, där barnen utmanas att kunna bli självständiga individer med stark självkänsla.

Vi har en härlig kuperad skogstomt för lek och fantasi, stor gymnastiksal för rörelselek och ateljé för skapande. En genomtänkt pedagogisk förskolemiljö som utmanar barnen till lek och lärande. Gården erbjuder alla typer av lekar och aktiviteter. Skog för kojbygge mm asfalt för spring och lek, gungor, klättring och även en fotbollsplan. Vi har också möjlighet att grilla på våra 2 grillplatser.

Vi arbetar mycket med barnens egen självständighet. ”att kunna klara själv” vi ger barnen tiden att själva kunna klara, av och påklädning, gå på toaletten, tvätta sina händer, duka och duka av vid måltid, kunna ta mat själv osv. förskoledagen erbjuder många tillfällen till detta och pedagogerna är med och stöttar och berömmer.

Så här arbetar vi

På Skogsdungen är det viktigt att barn och vuxna trivs och har roligt tillsammans, där lärandet sker genom leken. Barnen ska känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Vi arbetar också efter mottot att: «allt man kan göra inne kan man också göra ute» och vi är också ute till stor del av dagen. Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan men utgår till stor del från barnens intressen, förutsättningar och olika behov. Lärvännerna är med oss i den pedagogiska verksamheten där Hjärtrud är centralfigur då vi arbetar mycket med värdegrundsfrågor och empati. Kompisböckerna är också ett material vi arbetar med, för att träna socialt samspel och respekt för varandra.

Miljöarbete och Hönor

Vi har lång tradition med miljöarbete på förskolan, barnen har länge källsorterat material såsom kartong, plast och papper, men även komposterbart. Det som inte går att återanvända i vår ateljé sorteras bort. Källsorteringskärl finns på flera platser inne på förskolan och kärlen töms tillsammans med barnen ute i våra sorteringstunnor. I Sollentuna kommun har man sedan många år tillbaka sorterat matrester i ”bruna” påsar som sedan används till biogas. Barnen skrapar sina tallrikar i den bruna påsen att sedan ansvara för att slänga påsen i den bruna tunnan är ett stort ansvar som tas på yttersta allvar. Är man liten kör man påsen på skottkärran så den kommer iväg.

På vårkanten har vi HÖNOR i vårt fina lilla hönshus. Barnen får lära sig att ta hand om djuren så de mår bra. Vi kan minska matsvinnet en del då hönorna får ta del av maten vi annars skulle kasta. Hönorna bidrar med gödsel som vi använder till gödning i våra odlingslådor. Vi odlar lite olika saker men potatis är otroligt spännande att skörda efter sommaren räkna antal och sortera storlek och sist men inte minst kunna få tillaga och äta potatisen. En fantastisk möjlighet att synliggöra kretsloppet. Hönorna ansvarar barn, pedagoger och föräldrar för så hönorna får komma ut och in och att de får mat och vatten.


En dag på förskolan Skogsdungen

Kl. 7.00 öppnar vi på förskolan och de första barnen börjar komm.

Kl. 7.30 börjar vår dag utomhus och de som kommer välkomnas och checkas in av pedagog i vårt närvarosystem Tempus. Ditt barn har kläder för utevistelse.

Kl. 9.00 är barnen uppdelade i respektive arbetslag Skogen och Dungen och har en fruktstund där barnen kan förberedas på dagens aktiviteter. Förmiddagarna är tid för nya upptäckter i teman och projekt, men även den lustfyllda leken. Gruppen delas ofta i mindre grupper, några går till närliggande skog andra är på gården och har vattenlek, upptäcker och utmanar sig själv i vår egen skogsbacke klättra eller gå över stock och sten.

Kl.11.00 är det lunch med efterföljande vila både för stora och små.

Kl. 14.00 mellanmål äts gärna ute om vädret tillåter.

Efter mellanmålet börjar några barn och pedagoger att gå hem och de som är kvar fortsätter sina upptäckter på gården eller inne i våra lek och lärmiljöer.

Kl. 17.00 stänger förskolan

Föräldrasamverkan

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen och vi tror att det är viktigt att ha flera former av föräldrasamverkan. Vi bjuder in till utvecklingssamtal, föräldramöte, drop-in-möten, öppna föräldraforum, vår/sommar fest samtidigt som man som förälder förstås alltid är välkommen att vid lämning och hämtning stanna en stund och möta sitt barn i förskolans värld eller varför inte vara med ditt barn en dag på förskolan.

Introduktion

För att både barn och föräldrar ska få en bra start på vår förskola så tillämpar vi föräldraaktiv introduktion. Du som förälder deltar under minst 3 hela dagar på förskolan och deltar aktivt i alla aktiviteter/rutiner under de här dagarna. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolan rutiner och miljö i lugn och ro. Vi är även flexibla om det skulle behövas mer tid och hela introduktionen sker i dialog med förälder

Unikum

Vi använder oss av webbverktyget Unikum där vi planerar, utvärderar och analyserar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barns utveckling i barnets egen lärlogg och gruppens arbete i lärloggen för avdelningen. I Unikum kan ni som vårdnadshavare på ett lätt sätt ta del av förskolan arbete, följa det egna barnets utveckling och ha en bra kommunikation med förskolan och pedagogerna. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum 1gång per termin och ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går genom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker, Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.

Öppettider

Kl. 7.00-17.00

Under sommar och jul slår vi ihop verksamheterna på någon av Dibbers förskolor i norra Sollentuna


Kontakt till Förskolan

Dungen 073-994 3643

Skogen 073-997 59 41  

Dokument från Dibber