Välkommen till

Dibber Mammolina Montessoriförskola

Sankt Lars väg 5, Lund, Sverige

Välkommen till den lilla montessoriförskolan med det stora hjärtat

Vi är en mindre montessoriförskola på Sankt Lars i Lund. Här värnar vi om den lilla människans första år i livet och även hennes/hans föräldrar. Av vikt är att få känna sig sedd, bli bekräftad och accepterad, att inspireras, stimuleras och att få utveckla sina inre potentialer. Vi som arbetar här är utbildade, engagerade och livserfarna pedagoger. Vi erbjuder ett bonusspråk, engelska, i verksamheten för att berika barnets stimuli för att hantera flera språk och kreativitet.

Maria Montessori blev ibland kallad för Mammolina i sitt hemland varpå vi tyckte det var ett passande namn till vår Montessoriförskola som startade mars 2017.

Att verkligen lära känna varje barn och med stöd av kunskapen samt förståelsen om och för det lilla barnets utveckling, erbjuder vi en berikande pedagogisk verksamhet helt i linje med den svenska läroplanen.

Varje barn behöver känna sig bekräftad för den individ han/hon är. När man känner sig trygg, älskad, och sedd för den man är, då öppnas ens inre upp för inlärning utan ansträngning. Språk är en central del i barnets utveckling varpå vi bl.a. erbjuder ett bonusspråk, med engelsktalande pedagoger.

«Hjälp mig att göra det själv»

I varje barn finns en inre drivkraft att erövra förmågan att klara av saker och ting själv. Vi på Montessoriförskolan ger barnen tiden, redskapen/verktygen de behöver med stöd av kompetenta och engagerade pedagoger. Utifrån barnets behov erbjuder vi en väl förberedd miljö som är helt anpassad barnets ålder och mognad. Mammolina har en förberedd miljö för åldrarna 1-3 år, vår avdelning Bambini och en anpassad miljö för åldrarna 2,5-5 år, vår avdelning Casa.

Vår förskola ligger i Sankt Lars-parken med dels en egen inhängnad gård där barnen erbjuds utrymme för de stora rörelserna, grupplekar och inblick i naturens flora, dels med stor lummig parkmiljö runtomkring för ytterligare utforskning och upptäckarglädje.

Välkommen till den lilla montessoriförskolan med det stora hjärtat.

Nyfiken?

Kom gärna och besök vår montessoriförskola!

«Early childhood education is te key to the betterment of society»

Maria Montessori.

Dokument från Dibber